Kesto Trennmittel 2000
Pasta antyadhezyjna

Kesto Trennmittel 2000 jest środkiem antyadhezyjnym.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Produkt jest środkiem antyadhezyjnym, który zapobiega przywieraniu wypływającego kleju do płyt prasy. Produkt jest emulsją woskową. Nie zawiera silikonu ani oleju. Po wyschnięciu warstwa pozostaje odporna na zabrudzenia. Kesto Trennmittel 2000 nie uszkadza powierzchni metalowych ani gumowych oraz nie ma wpływu na kolejne powłoki, np. lakierowanie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kesto Trennmittel 2000 5 l astia T1955.005
Typ kleju

Emulsja woskowa, środek antyadhezyjny

Konsystencja

Roztwór o wysokiej lepkości

Gęstość / ciężar właściwy

1,08

pH

3

Kolory

Biały

Lepkość

7 mm 2 /s

Kolor mieszaniny

Biały

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 24 miesięcy.

Sposób użycia

Nanieść równomierną, cienką warstwę Kesto Trennmittel 2000 na powierzchnie płyt prasy za pomocą szpachli lub tkaniny z włókna. Pozostawić do wyschnięcia na noc. W razie potrzeby skrócić czas utwardzania, podgrzewając płyty dociskowe do +60°C. Jeśli podczas dociskania środek antyadhezyjny pozostaje w stanie ciekłym, może wchłonąć się w powierzchnię i utrudnić dalszą obróbkę.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.