Kiilto Kerastop
Środek do uszczelniania powierzchni

Barierę dla wilgoci do uszczelniania ścian przed układaniem płytek. Odpowiednia do ścian poza strefą intensywnego obciążenia wodą w pomieszczeniach mokrych lub ścian w pralni i kuchni. Certyfikat Instytutu VTT C51/99.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kerastop jest przeznaczony do zabezpieczania powierzchni ściennych przed wilgocią przed układaniem płytek (a nie do zapobiegania wilgoci strukturalnej i podciąganiu wilgoci). Podłoże musi być czyste, suche i wolne od pyłu. Zalecamy zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni mokrych podłóg i ścian membranami wodoszczelnymi Kiilto. Patrz szczegółowe instrukcje.

Wielkość opakowania Kod EAN
*Kerastop / exp 3 l 6411511924039
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,0 kg/l

Mrozoodporność

Zamarza

Pokrycie

4–5 m²/l

Proporcja mieszania

1. aplikacja rozcieńczonego wodą (1:1) Kiilto Kerastop
2. aplikacja nierozcieńczonego Kiilto Kosteussulku

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Temperatura nakładania

+10–25°C

Typ kleju

Kauczuk syntetyczny

Wielkości opakowania

1l, 3l, 10l

Wilgotność powietrza (wzgl.)

< 60%

pH

ok. 9

Sposób użycia

Produkt należy wstrząsnąć przed użyciem. Wałkiem lub pędzlem nanieść pierwszą warstwę rozcieńczonego Kiilto Kerastop (rozcieńczyć wodą 1:1). Pozostawić do przeschnięcia przez 1–2 godziny, a następnie nanieść drugą warstwę, używając nierozcieńczonego Kiilto Kerastop. Pozostawić do wyschnięcia, najlepiej przez noc, a następnie rozpocząć układanie płytek na suchej powierzchni, stosując klej do płytek Kiilto lub klej do płytek ceramicznych.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia