Keernaliima Nopea

Do pobrania

Zastosowanie

Keernaliima Nopea to niepalny klej bez żadnych związków organicznych. Służy do wykonywania masy rdzeniowej w przemyśle odlewniczym oraz do izolacji drzwi przeciwpożarowych w budownictwie i stolarstwie. Produkt przeszedł z wynikiem pozytywnym badania reakcji na ogień przeprowadzone zgodnie z normą ISO 1716 „Określanie ciepła spalania” oraz CEN/TC/Ad hoc, 1/N142 IMO FTPC PART 5 „Badanie palności powierzchniowej” (rezolucja IMO MSC. 61 (67) PART 5). Procedura badania wg rezolucji IMO A. 653 (16) (VTT „Technologia Budownictwa”).

Konsystencja

wytrzymała mieszanina

Gęstość / ciężar właściwy

1,77 kg/dm²/20°C

pH

ok. 12

Kolory

Jasnobrązowy

Lepkość

80 000 mPas (Brookfield RVT, 7/20/20°C)

Czas powstawania błony

1–5 min

Zużycie

4–5 kg/m² (produkcja drzwi)

Czas prasowania

4–24 h (20°C)

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy.

Sposób użycia

Kleić „na mokro”, tzn. złączyć obie klejone powierzchnie i przycisnąć razem natychmiast po nałożeniu kleju. Podczas produkcji drzwi: nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Produkt jest zasadowy i żrący. Może wchodzić w reakcję z niektórymi metalami, emitując niepalny wodór gazowy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia