Kiilto Pro WRX 3070

Kiilto Pro WRX 3070 jest klejem dyspersyjnym do drewna, spełniającym wymagania wodoodporności klasy D3 wg normy EN 204, stosowanym do fornirowania i laminowania.

Cechy produktu

  • nie powodujący odbarwień
  • bardzo szybko wiążący
  • nie powoduje przebić klejowych przez fornir  
  • Zawiera surowce odnawialne  

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Pro WRX 3070 to szybkowiążący reaktywny klej na bazie dyspersji polioctanu winylu (PVAc) o obojętnym pH. Nadaje się do fornirowania oraz laminowania litego drewna, parkietów, mebli łazienkowych, laminatu i płyt drewnopochodnych przy użyciu prasy do klejenia na gorąco. Dzięki klasie odporności na wodę D3 klej Kiilto Pro WRX 3070 można stosować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, w obszarach, które mają powtarzający się i krótkotrwały kontakt z wodą.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Pro WRX 3070 IBC cont T1456.994
[green_content]

8 %

Typ kleju

PVAc

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/dm³

pH

7–8

Kolory

Jasny kolor, półprzezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

7000 mPas (Brookfield RVT +20°C)

Zużycie

120–150 g/m² (drewno lite)
80–100 g/m² (fornirowanie i laminowanie)

Czas prasowania

Prasowanie na gorąco, informacje znajdują się w tabeli

Ciśnienie prasowania

0,5 N/mm²

Warunki robocze

Od +10 do +30°C

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+3°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

Można przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 4 miesiące. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie do siebie pasują. Nałożyć równomierną warstwę kleju po jednej stronie. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować za pomocą prasy do klejenia na zimno, gorąco lub prasy o wysokiej częstotliwości. Spoina osiąga docelową wytrzymałość i odporność na wodę po upływie 7 dni.

Zależność czasu otwartego schnięcia od ilości kleju (sosna, wilg. drewna 12%, temperatura 23°C, wilg. względna 50%):


Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
801
1002
1203
1505

 Czas prasowania — fornirowanie przy zużyciu kleju 100 g/m²

Temperatura prasowania (°C)

Czas prasowania (s) 
 60 60
 70 50
 80 40
Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D3 norma  wodoodporności
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 8 %