Akvatex 229 green
Klej kontaktowy na bazie wody

Akvatex 229 zielony jest 2-składnikowym natryskowym klejem kontaktowym do tapicerowania mebli.

Cechy produktu

  • Bardzo dobra początkowa przylepność
  • Bez rozpuszczalnika
  • Niewyczuwalna spoina

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Akvatex 229 zielony jest 2-składnikowym natryskowym klejem kontaktowym do tapicerowania mebli.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Akvatex 229 green 10 kg T2288.010
Typ kleju

Specjalna dyspersja wodna

Gęstość / ciężar właściwy

1,11 kg /dm³ / 20°C

pH

10–12/20°C

Kolory

Zielony lub bezbarwny

Proporcja mieszania

Klej Akvatex 229, 100 części wagowych Aktywator Akvatex 10–15 części wagowych

Lepkość

60 mPas (Brookfield RVT 2/100, 20°C)

Żywotność

Czas otwartego schnięcia 0–15 min.

Czas schnięcia otwartego

0–15 min

Zużycie

50–150 g/m²

Wielkości opakowania

15 kg

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

70°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 6 miesięcy.

Sposób użycia

Nakładać przy użyciu sprzętu do natryskiwania pod ciśnieniem do produktów 2-składnikowych z obrotową dyszą natryskową o wielkości 1,0–1,6 mm 1,0–1,6 mm. Ciśnienie kleju 1,0–2,0 bar Ciśnienie natrysku 1,2–2,5 bar Zużycie 50–150 g/m² Ciśnienie aktywatora 0,8–1,5 bar Nałożyć klej na obie klejone powierzchnie. Ściskać ze sobą obie powierzchnie przez określony czas otwartego aktywowania. Wymagania dotyczące sprzętu do natryskiwania Klej tężeje (gęstnieje) bardzo szybko w styczności z kwasami, solą i substancjami żrącymi. Aby uniknąć zapychania się sprzętu do natryskiwania, należy przestrzegać następujących zasad: metalowe części stykające się z klejem lub aktywatorem muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej (typu 316). Materiały takie, jak aluminium, żelazo, miedź lub mosiądz, mogą powodować problemy. Zalecane są elementy plastikowe. Pompka aktywatora musi nadawać się do pompowania roztworów kwaśnych. Po zetknięciu się kleju z powietrzem na jego powierzchni tworzy się chropowata warstwa. Jeśli sprzęt się zapowietrzy (np. podczas wymiany pojemnika z klejem lub aktywatorem), należy go odpowietrzyć (poprzez cyrkulację). Ponadto należy pilnować, aby powietrze nie dostało się do przewodu między pompką a pistoletem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia