Akvapur SM 4000
Klej do folii

Akvapur SM 4000 jest klejem do przyklejania folii do frontów meblowych.

Cechy produktu

  • Niska temperatura aktywacji
  • Zastosowanie 2 składników zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną                                          


Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Akvapur SM 4000 jest używany do przyklejania folii PVC na elementy z MDF lub innych pustych płyt drzewnych frezowanych frezem przy zastosowaniu techniki membranowej lub głębokiego tłoczenia.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Akvapur SM 4000 15 kg T3828.015
Typ kleju

PUD

pH

8,5

Proporcja mieszania

Akvapur SM 4000, 100 części wagowych
Utwardzacz C 0–5 części wagowych

Lepkość

4000 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Temperatura nakładania

Aktywizacja błony klejowej wymaga temperatury przynajmniej 55°C. Połączenie klejowe musi być aktywowane w ciągu 20 h od nałożenia kleju.

Zdatność do powlekania

W temperaturze pokojowej wynosi 30–60 min

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

Dokładnie wymieszać Akvapur SM 4000 z utwardzaczem C. Powierzchnie klejone powinny być wolne od kurzu, tłuszczu itp. Nałożyć równomierną warstwę kleju na elementy płytowe przy użyciu pistoletu ze wspomaganiem ciśnieniowym (Airmix®) lub pistoletem wysokociśnieniowym. Klej wysuszyć, aż stanie się przejrzysty. Po wysuszeniu powlekana folia PVC jest wstępnie ogrzewana i wpasowywana i/lub wprasowywana w elementy płytowe przy użyciu prasy głębokiego tłoczenia lub membranowej. Stosować się do zaleceń podanych przez producentów folii i maszyny.

 

 Proporcje mieszania (części wagowe)

Żywotność mieszaniny (h) Wytrzymałość termiczna spoiny (°C)
 100 n.50 
 100:190–100
 100:295–110 
 100:595–110 

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia