Akvapur SM 3000
Klej do folii

Akvapur SM 3000 jest klejem do przyklejania folii do frontów meblowych.

Cechy produktu

  • Niska temperatura aktywacji
  • zastosowanie 2 składników zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną                                          


Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Akvapur SM 3000 jest używany do przyklejania folii PVC na elementy z MDF lub innych surowych płyt drzewnych frezowanych frezem przy zastosowaniu techniki membranowej lub głębokiego tłoczenia. Stosowany także w produkcji mebli tapicerowanych i krzeseł biurowych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Akvapur SM 3000 15 kg T2391.015
Typ kleju

PUD

pH

8,5

Proporcja mieszania

Akvapur SM 3000: 100 części wagowych
Utwardzacz C: 0-5 części wagowych

Lepkość

2000 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Temperatura nakładania

By zaktywizować błonę klejową potrzebna jest temperatura co najmniej 55-60°C. Klej musi być aktywowany w ciągu 20 godz. po naniesieniu (powlekanie folii).

Zdatność do powlekania

W temperaturze pokojowej wynosi 30-60 min

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

POWLEKANIE FOLII Dokładnie wymieszać Akvapur SM 3000 z utwardzaczem C. Powierzchnie klejone powinny być wolne od kurzu, tłuszczu itp. Nałożyć równomierną warstwę kleju na elementy płytowe przy użyciu pistoletu ze wspomaganiem ciśnieniowym (Airmix®) lub pistoletem wysokociśnieniowym. Klej wysuszyć, aż stanie się przejrzysty. Po wysuszeniu powlekana folia PVC jest wstępnie ogrzewana i wpasowywana i/lub wprasowywana w elementy płytowe przy użyciu prasy głębokiego tłoczenia lub membranowej. Proszę stosować się do zaleceń podanych przez producentów folii i maszyny.

PRODUKCJA MEBLI TAPICEROWANYCH: Nałożyć równomierną nieprzezroczystą warstwę kleju na obu klejonych powierzchniach przy użyciu pistoletu ze wspomaganiem ciśnieniowym (Airmix®) lub pistoletem wysokociśnieniowym. Nie zawsze używa się utwardzacza przy klejeniu mebli tapicerowanych i krzeseł biurowych. Spoina bez utwardzacza może być aktywowana w ciągu 7 dni.

 

proporcje mieszania (części wagowe)żywotność mieszaniny (h) Wytrzymałość termiczna spoiny klejowej PVC/MDF (°C)
100:0 n.50 
100:1 90-100 
 100:295-110 
 100:5 95-110

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy oraz metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia