Akvapur SM 1400
Klej do folii

Akvapur SM 1400 to klej do powlekania folii do drzwi meblowych.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • dobra i równa jakość powierzchni
  • dobre właściwości aplikacji brzegowej   

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Akvapur SM 1400 stosuje się do powlekania folią PVC płyt MDF lub innych półfabrykatów z płyt drewnopochodnych frezowanych za pomocą frezu przy użyciu technik membranowych lub głębokiego tłoczenia.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Akvapur SM 1400 15 kg T2909.015
Typ kleju

PUD

pH

8.5

Lepkość

4000 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Temperatura nakładania

Aby aktywować warstwę kleju, wymagana jest minimalna temperatura 70°C. Spoina klejowa musi zostać aktywowana w ciągu 72 godzin od nałożenia kleju

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

Po wytrzymałości cieplnej 80-90°C

Zdatność do powlekania

w temperaturze pokojowej 30-60 min

Przechowywanie

W nieotwieranych opakowaniach w temp. +20 °C przez 6 m-cy.

Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszaj. Klejone powierzchnie powinny być wolne od kurzu, tłuszczu itp. Nałożyć równomierną warstwę kleju na półwyroby płyty za pomocą pistoletu natryskowego wspomaganego powietrzem (Airmix®) lub pistoletu natryskowego pod wysokim ciśnieniem. Pozostaw klej do wyschnięcia, aż będzie przezroczysty. Po upływie czasu suszenia folię powłokową podgrzewa się i rozciąga i/lub dociska do półfabrykatu płyty za pomocą prasy do głębokiego tłoczenia lub prasy membranowej. Gdy aktywacja termiczna będzie wystarczająca, odporność spoiny klejowej (PVC/MDF) na ciepło będzie wysoka i będzie wynosić ok. 80-90°C. Podczas klejenia należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów folii i maszyn.

Informacje dodatkowe

Informacje podane w tej karcie produktu opierają się na naszych testach i naszej wiedzy praktycznej. Dane techniczne są określone w warunkach standardowych. Różnice w lokalnych warunkach i metodach pracy będą miały wpływ na działanie i wynik produktu. Na wynik duży wpływ mają metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na które nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za wynik końcowy. Użytkownik produktu ma obowiązek przetestować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać niepotrzebnego kontaktu skóry i narażenia na świeży produkt: stosować rękawice ochronne. Patrz karta charakterystyki materiału. Informacje na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć na stronie www.kiilto.pl

Znak pochodzenia