Zastosowanie

Do powlekania dwoiny warstwą TPU lub PVC.

Typ kleju

PUD

pH

8

Proporcja mieszania

Akvapur NP: 100 części wagowych
Utwardzacz C: 0-5 części wagowych

Lepkość

1000 mPas (Brookfield RVT, +20°C)

Zużycie

40–100 g/m2

Zdatność do powlekania

W temperaturze pokojowej 30–90 min.

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temp. +20°C przez 12 miesięcy. Chronić przed zamarznięciem.

Sposób użycia

Dokładnie wymieszać Akvapur NP z utwardzaczem C. Nałożyć równą warstwę kryjącą na skórę i wprasować ją w skórę za pomocą podgrzanego wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia