Założeniem Kiilto jest zostanie liderem branży pod względem ochrony środowiska

Na przestrzeni 100-letniej działalności Kiilto, bezpieczeństwo użytkowników i jakość produktów zawsze były integralną częścią działań. Odpowiedzialność za środowisko i dążenie do ciągłego doskonalenia to wysiłki podejmowane w celu stosowania przyjaznych dla środowiska surowców, do większego zaangażowania w recykling oraz efektywnego wykorzystania energii. Naszym pragnieniem jest, aby być liderem ochrony środowiska w naszej dziedzinie biznesu i w ten sposób kierować nasze działania.

Osiągniemy to poprzez nasze działania. W Finlandii, wiosną 2018 roku, uruchomiliśmy projekt „Zaangażowanie w ochronę środowiska”, by mieć pozytywne osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. Projekt podzielony jest na części, a środki dotyczą wyboru materiałów, opakowań i logistyki, usług i rozwiązań energetycznych.

Pod koniec ubiegłego roku, ambitny cel przywództwa środowiskowego wykrystalizował do odpowiednich konkretnych obietnic:

• Wybór ekologicznych materiałów: Jesteśmy firmą liderem w gospodarce obiegu zamkniętego.

• Ekologiczne opakowania i logistyka: Pozytywne skutki dla środowiska są podstawą naszych rozwiązań opakowaniowych.

• Ekologiczne usługi: Kiilto Pro Services oferują najlepsze pod względem gospodarki obiegu zamkniętego rozwiązania.

• Ekologiczna energia: Do roku 2028 wszystkie działania firmy wykluczą emisję CO2.

Wszyscy w Kiilto dbamy o środowisko naturalne

Projekt nie ogranicza się do personelu odpowiedzialnego za jakość i bezpieczeństwo. Wszyscy pracujący w Kiilto dbają o środowisko. Uważamy, że odpowiedzialność za środowisko oznacza więcej niż tylko przestrzeganie praw i zaleceń. Dbałość o środowisko zaczyna się od naszej postawy i sposobu, w jaki myślimy. Tylko wtedy, gdy naprawdę chcemy być bardziej przyjazni środowisku, możemy zamienić postawy na procesy i kulturę operacyjną, która przenika całą organizację. To jest coś, co chcemy podkreślić w naszej komunikacji w przyszłości, ponieważ wierzymy w siłę dostarczania innym silnego, spójnego przykładu.

Oprócz ulepszania naszych własnych działań, dążymy do promowania przyjaznego dla środowiska procesu decyzyjnego, poprzez wywieranie wpływu na różne projekty i fora. Jako rodzinny fiński biznes łatwo nam zrozumieć znaczenie i wyjątkowość środowiska naturalnego. Nasze środowisko jest przedmiotem troski, którą wszyscy dzielimy, dlatego też chcemy pomóc naszym klientom działać z większą świadomością środowiskową, jednocześnie zwiększając dobrobyt i budując zrównoważoną przyszłość.

100 lat jako pionier

Długo i ciężko pracowaliśmy nad bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami. Na przykład w budownictwie Kiilto jest pierwszym producentem, który otrzymał fińską klasyfikację M1 dla materiałów budowlanych wykorzystywanych we wszystkich systemach mokrego pomieszczenia, podczas gdy nasze rozwiązania w zakresie czystości i higieny są zazwyczaj opatrzone znakiem ekologicznym Nordic Swan. Jednak względy środowiskowe nie ograniczają się do naszych produktów i usług, a przykłady Kiilto jako wizjonera w sprawach dotyczących środowiska istnieją w całej historii firmy. Obecnie ocena wpływu wszystkich trwających projektów na środowisko i ich realizacja zgodnie z ekologicznymi zasadami stanowią integralną część działalności Kiilto.

Eeva Solja
Brand and Communications Director
Kiilto