Zainstaluj sztuczną trawę za pomocą kleju niezawierającego izocyjanianu, który spełnia nowe potrzeby i wymagające warunki

Opracowując klej montażowy wolny od izocyjanianu, Kiilto oferuje swoim klientom rozwiązanie, które spełnia nowe wymagania i promuje bezpieczeństwo pracy.

Niezawierający izocyjanianów klej montażowy SMP firmy Kiilto stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego kleju montażowego, spełniając wysokie wymagania dla budownictwa sportowego. Kleje montażowe służą do klejenia szwów dywanów ze sztucznej trawy, instalowanych w miejscach takich jak boiska sportowe i place zabaw. Kiilto od lat dostarcza tradycyjne kleje instalacyjne, aby zaspokoić te potrzeby.

Receptura nowego produktu została opracowana pod nadzorem Kierownika ds. Badań i rozwoju produktów w Kiilto -Pana Tapani Harjunalanen, doświadczonego eksperta ds. rozwoju produktu.

Harjunalanen postanowił sprostać wyzwaniom związanym z wymagającymi warunkami instalacji. W przypadku stosowania tradycyjnego kleju montażowego izocyjanian stanowi specyficzny problem: nie można go stosować w wilgotnych lub zimnych warunkach.

„W przypadku stosowania  kleju – który nie zawiera izocyjaninów -do montażu SMP, nadmiar wilgoci nie wpływa na proces, ponieważ klej jest utwardzalny wilgocią, co oznacza, że wilgoć kończy reakcję adhezji. Klej może być również stosowany w dowolnej temperaturze powyżej temperatury zamarzania”, mówi Harjunalanen. 

Możliwość stosowania w zimnych i wilgotnych warunkach jest zaletą, szczególnie w krajach skandynawskich, gdzie od jesieni do wiosny panują takie warunki, a lato może także być dość deszczowe.

Poprawa bezpieczeństwa pracy

Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób pracujących z izocyjanianami. W związku z tym obowiązkowy przez UE wymóg szkolenia w zakresie izocyjanianów wejdzie w życie w sierpniu 2023 r. Wymóg ten ma na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy pracujący z izocyjanianami zostaną przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego obchodzenia się z substancją.

Wiele krajów europejskich wdrożyło już środki zapobiegawcze przewidujące nowe wymagania. Szwedzkie ustawodawstwo zawiera również zasadę substytucji, która wymaga, aby operatorzy budowlani zawsze stosowali bezpieczniejszy produkt, jeśli jest dostępny. 

Opracowując klej montażowy wolny od izocyjanianu, Kiilto było w stanie zaoferować swoim klientom rozwiązanie, które spełnia nowe wymagania i promuje bezpieczeństwo pracy.

„Bezpieczeństwo pracy poprawia się, gdy pracownicy nie są już narażeni na szkodliwe chemikalia. Niezawierający izocyjanianu klej montażowy SMP jest bezpieczniejszy do klejenia dywanów ze sztucznej trawy”, mówi Lilli Puntti, dyrektor ds. Bezpieczeństwa produktów i zrównoważonego rozwoju w Kiilto.

„Wykonawcy i projektanci są w stanie samodzielnie wybierać produkty wykorzystywane w swoich projektach. Warto jednak porównać nowy produkt wolny od izocyjanianu ze starszym produktem zawierającym substancję chemiczną. Na przykład minimalne szkolenie wymagane przez prawodawstwo Unii Europejskiej powinno być brane pod uwagę przy obliczaniu całkowitej ceny i kosztów”, mówi Puntti.

Testowanie produktu i efekt końcowy

Testowanie produktów jest istotną częścią procesu rozwoju produktu Kiilto. 

„Testy pozwalają nam dostosować i dostroić właściwości produktu. Pozwoliło nam to zapewnić, że niezawierający izocyjanianu klej montażowy SMP działa zgodnie z oczekiwaniami i metodami pracy stosowanymi do instalacji dywanów ze sztucznej trawy”, wyjaśnia Kierownik Harjunalanen.

„Opracowanie tego produktu jest częścią wysiłków Kiilto, aby stawać się lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla środowiska firmą”, mówi Lilli Puntti.