Zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu – Kiilto dołącza do inicjatywy Science Based Targets

Kiilto aktualnie ustala cele oparte na SBT - Science Based Targets. Cele zostaną dostosowane do Obietnicy Kiilto dla środowiska, a także do porozumienia paryskiego, które wzywa kraje i firmy do utrzymywania globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C.

Chęć bycia liderem środowiskowym oznacza wyraźne i konkretne ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych (GHG) związanych z działalnością firmy. Wyznaczając nowe cele oparte na nauce (SBT), Kiilto może zapewnić przyszłość rozwoju biznesu i pozytywny wpływ, jednocześnie łagodząc zmiany klimatyczne. „Cele oparte na nauce stają się coraz bardziej istotne dla naszej firmy i naszych klientów. Stawianie nauki na pierwszym miejscu prowadzi naszą pracę nad aktualizacją istniejących celów i tworzeniem nowych. Możemy teraz bardziej precyzyjnie i przejrzyście zająć się zmianami klimatycznymi, korzystając z ram SBT, które są powszechnie uznawane i znormalizowane naukowo. Ułatwia nam to zrozumienie, jak ambitne są niektóre cele dla naszej firmy i jak możemy jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w ich pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju” – mówi Viivi Kettula, inżynier ds. środowiska z Kiilto.

Wzmocnienie obietnicy dla środowiska

Celowa praca na rzecz środowiska jest prowadzona w ramach Obietnicy Kiilto dla środowiska od 2018 r. Szczególnie wysiłki w zakresie zielonych materiałów, zielonych opakowań i zielonej energii przyczyniły się do walki ze zmianami klimatu. Zamiast zastępować, cele dotyczące Obietnicy Kiilto dla Środowiska zostaną poddane ponownej ocenie, aby lepiej wzmocnić SBT. Zaczyna się od oceny najnowszych postępów w dziedzinie ochrony środowiska. Według Kettuli osiągnięcia środowiskowe powinny być ruchomymi celami, które zachęcają do uczenia się w biegu. „Przekroczyliśmy już nasz cel w zakresie zielonych usług, jakim jest pomoc naszym klientom w zmniejszeniu zużycia materiałów do 2023 roku. Nasze oszczędności zużycia wody odegrały ogromną rolę w tej liczbie i rozważamy ustalenie oddzielnych celów dla oszczędności związanych z wodą i materiałami w przyszłości”, mówi Kettula. Oprócz ustalenia SBT, Kiilto dołączyło również do celu Net Zero. Tam, gdzie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla oznacza osiągnięcie równowagi – między emisją węgla a pochłanianiem węgla z atmosfery – cel Net Zero jest bardziej ambitny nie tylko pod względem redukcji dwutlenku węgla, ale także eliminacji wszystkich innych gazów cieplarnianych. Obecny konsensus naukowy utrzymuje, że zero netto musi zostać osiągnięte na poziomie globalnym, aby powstrzymać globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka. Ponadto zero netto obejmuje emisje pośrednie z całego naszego łańcucha wartości. SBT pomagają w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną poprzez zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i spadek do zera netto do 2050 r.

Dołączanie do globalnego wysiłku

 Kiilto nie jest osamotnione w tym wysiłku. Do inicjatywy SBT dołączyło 2000 innych firm z całego świata. Po zatwierdzeniu firmy mają 24 miesiące na przedłożenie swoich celów do walidacji w ramach inicjatywy SBT.

SBTi to partnerstwo między CDP, ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). Więcej o SBT na:

Read more about Science Based Targets  here.