Wykorzystanie analizy biznesowej opartej na danych od produkcji po dostawę pozwala minimalizować koszty, jak i chronić środowisko

Cyfryzacja umożliwia podejmowanie decyzji i tworzenie procesów opartych na danych, dzięki którym operacje są szybsze, inteligentniejsze i bardziej ekologiczne, gdyż prowadzi to do oszczędności w zużyciu np. energii czy materiałów, siły roboczej. W dzisiejszym świecie dane są cennym surowcem, który można wykorzystać nie tylko ekonomicznie, ale także odpowiedzialnie do tworzenia przyjaznych dla środowiska produktów, usług i rozwiązań.

Zrównoważony rozwój oparty na danych cyfrowych dzieje się tu i teraz. Od lat zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe firmy zbierają, udoskonalają i wykorzystują dane do ulepszania modeli i praktyk biznesowych.

Jednak obecnie coraz więcej organizacji dostosowuje i wykorzystuje rozwiązania oparte na danych do celów zrównoważonego rozwoju i specyficznych dla firmy inicjatyw, aby zmniejszyć ilość odpadów, obniżyć emisje i zoptymalizować łańcuchy dostaw. Agregacja danych umożliwia pomiar wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i użyteczności produktu.

Rozwiązania dla zdolności produkcyjnej

Firma Kiilto rozpoczęła niedawno projekt z firmą ekspertem ds. cyfryzacji przemysłowej, firmą INSTA, w celu opracowania zarządzania opartego na danych portfolio produktów. Te dwie rodzinne firmy współpracują w różnych branżach już od około 30 lat. „Kiilto jest znane w swojej branży ze swojego zorientowanego na klienta podejścia. Zwinność operacyjna i zdolność adaptacji projektu zawsze wyróżniały firmę na tle konkurencji. Jednak z biegiem lat portfolio produktów modyfikowanych zgodnie z potrzebami klientów stało się zbyt duże, co stanowiło wyzwanie dla zdolności produkcyjnych – mówi Juha Latvala, Chief Digital Officer w INSTA, o początkowych punktach współpracy.  

W kierunku zrównoważonego rozwoju

Kiilto złożyło Obietnicę dla Środowiska (Promise to the Environment) i uczyniło ochronę środowiska integralną częścią swojej kultury korporacyjnej, a dzięki projektowi z INSTA dąży do zmniejszenia śladu węglowego klientów Kiilto.

Synergia powstaje na styku wykorzystania mocy chemii i danych do celów biznesowych i środowiskowych. „Ocena oddziaływania na środowisko jest częścią każdego procesu decyzyjnego, także w tym projekcie. Z drugiej strony oczywiste jest, że optymalizacja produkcji i portfolio produktów również skutkuje poprawą rentowności.

 „Należy zauważyć, że tego rodzaju projekt ma ogólny wpływ na wzrost, który jest ważną częścią zrównoważonego rozwoju” – mówi Anssi Asikainen, dyrektor generalny Grupy Kiilto. Asikainen zwraca uwagę, że projekty rozwojowe to ogromne przedsięwzięcie dla każdej organizacji. W takim przypadku modernizacja opartego na danych systemu zarządzania Kiilto będzie wymagała połączenia starego z nowym i obejmuje powszechną ponowną ocenę i rekonfigurację. „Zarządzanie produktami w oparciu o dane toruje nam drogę do tworzenia bardziej zrównoważonych rozwiązań dla naszych klientów. Rezygnacja z jednego jest w rzeczywistości najlepszym sposobem, aby zachować to, z czego jesteśmy znani – nasze podejście zorientowane na klienta” – mówi Asikainen.

Podejmowanie decyzji na podstawie danych

Pierwszym krokiem w projekcie było ustalenie ram dla obiektywnej oceny opłacalności produktów. (…) „Musieliśmy dokonać przeglądu istniejącego portfolio produktów i podjąć niezbędne działania. Model obliczeniowy oparty na danych był pomocny w ustaleniu wartości produktów, a przedstawiony  wynik był wystarczająco obszerny” wyjaśnia Latvala.

Kultura eksperymentowania i innowacji w Kiilto opiera się na wiedzy

Dyrektor A. Asikainen wspomina również o ważnym związku między zarządzaniem opartym na danych, a kulturą korporacyjną Kiilto: „Zrozumienie zwiększa potencjał innowacji”. „Kiilto ma silną kulturę innowacji i eksperymentowania, ale to nie znaczy, że losowo rzucamy pomysłami. Wprowadzamy innowacje w oparciu o to, co już znamy. Dostęp do najszerszego zakresu informacji będzie stanowić solidną podstawę do poszukiwania nowych możliwości. Z drugiej strony efektywność działania na wielu frontach w oparciu o dane pozostawi więcej miejsca na niektóre z naszych bardziej innowacyjnych pomysłów” — kontynuuje Asikainen.  Według Asikainena konsultant zewnętrzny pomógł stworzyć  zestaw zasad podejmowania decyzji. „Ktoś spoza firmy był w stanie zadać pytania, o których organizacja nie myślała” – przyznaje.

Oparte na danych zarządzanie stawia właściwe cele i umożliwia odnowę

Latvala potwierdza, jak łatwo można analizować nieprzerwany proces zarządzania opartego na danych, np. w budownictwie od początku projektu do np. gotowej łazienki. Aby wesprzeć podejmowanie decyzji, potrzebne są informacje na wszystkich poziomach. „Cyfryzacja sama w sobie nie ma wartości; jest to narzędzie do podejmowania produkcji ulepszonych produktów lub decyzji, które możemy osiągnąć, wysnuwając nowe wnioski dzięki danym” – mówi Latvala. Zwraca też uwagę, że fundament zarządzania opartego na danych i wiedzy musi być wspierany przez cel strategiczny firmy i dążenie do zmian. Jeśli cyfryzacja jest w to wpisana, należy to uwzględnić w strategii i taktyce organizacji.

 Kluczowym czynnikiem jest zdolność do odnowy. „Podejmując decyzje, które kształtują przyszłość, ważne jest, aby zidentyfikować te właściwe. Tylko stabilna firma zdolna do odnowy może wpłynąć na rozwój branży i przyczynić się do budowania zrównoważonej przyszłości” – podsumowuje Dyrektor Asikainen.

Dodatkowe informacje:

biuro@kiilto.com