Wspólnie z klientami, Kiilto skompensowało 600 tys. kg emisji CO2 w 2022 r.

W 2022 roku nasi klienci wypełnili 2543 ankiety konsumenckie. W tym roku program sadzenia Seedling Action Międzynarodowej Organizacji Młodzieży 4H posadzi taką samą liczbę drzew. Każde posadzone drzewo pochłania dwutlenek węgla, a tym samym przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu. 2543 drzewa rekompensują około 600 ton emisji CO2 i dają pracę 25 młodym ludziom w Finlandii.

Kiilto obiecało posadzić drzewo za każdą opinię klienta w 2022 roku. Celem kampanii było połączenie rozwoju procesów zorientowanych na klienta z pracą na rzecz ochrony środowiska, która scala całą kulturę operacyjną Kiilto. „Dziękuję! To najważniejsza wiadomość, jaką chcemy przekazać naszym klientom. Oczywiście rozwój działalności znajduje pozytywne odzwierciedlenie bezpośrednio w codziennym życiu naszych klientów, ale sprawiedliwe jest pokazanie naszej najważniejszej grupie interesariuszy możliwości szerszego uczestnictwa w pracach na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Bardziej zrównoważone modele operacyjne to koło ratunkowe dla nas wszystkich. To wspaniale, że nasi klienci chcieli aktywnie uczestniczyć w kampanii”, mówi Miikka Haapa-aho, Dyrektor Obszaru Biznesowego Kiilto, Budownictwo.

” W 2023 roku chcemy zrobić jeszcze więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o poznawanie doświadczeń klientów. Oznacza to wysyłanie większej liczby pytań z nadzieją na więcej odpowiedzi, które nie tylko poprawią nasze relacje, ale także posadzą więcej drzew” – dodaje Miikka. Dyrektor Obszaru Biznesowego ds. Higieny Profesjonalnej Henrik Skibrek jest również zadowolony ze spostrzeżeń i pomysłów dotyczących dalszego rozwoju operacji Kiilto. „Działania zorientowane na klienta wymagają aktywnej interakcji. Liczyliśmy na informację zwrotną, zwłaszcza po doświadczeniach związanych ze współpracą, takich jak testy produktów, szkolenia lub spotkania z osobami kontaktowymi Kiilto z klientami. Mamy mnóstwo nowych pomysłów”, podsumowuje Henrik.

Pomoc w zatrudnianiu młodzieży

Współpraca Kiilto z programem Taimiteko rozpoczęła się w 2019 roku. Oprócz sadzenia drzew  Kiilto zrekompensowało na przykład emisje z podróży. Taimiteko – Seedling Action jest wynikiem pilotażowego projektu 4H, którego celem jest posadzenie 10 000 hektarów nowego lasu do 2030 r., co odpowiada około 20 milionom drzew.

Taimiteko zajmuje się również zatrudnieniem, ponieważ zapewnia pracę wakacyjną przy sadzeniu drzewek, w szczególności dla młodych ludzi poniżej 18 roku życia, którzy wciąż znajdują się poza rynkiem pracy.

Celem programu sadzenia jest zatrudnienie młodych ludzi i zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew na obszarach, które od dziesięcioleci nie były aktywne w leśnictwie ani rolnictwie. Obliczenia kompensacji emisji dwutlenku węgla w Taimiteko opierają się na obliczeniach ekspertów z Fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych. Oprócz ilości drzew, które zostaną posadzone na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankietach wśród klientów, na obszarze o powierzchni czterech hektarów zostanie zasadzonych łącznie około 8000 sadzonek, aby zrekompensować emisje Kiilto z podróży. W czerwcu 2022 r. zasadzono 5306 sadzonek, czyli nieco ponad 2 hektary, dla Kiilto w Tuuraneva, Virrat w Finlandii.