SUSBINCO

Kiilto bierze udział w projekcie badawczym SUSBINCO, gdzie wspólnie z firmami, uniwesytetami i organizacjami badawczymi pragnie przyczynić się do przyspieszenia rozwoju opartych na bazie bio spoiw i powłok.

SUSBINCO (eng. Sustainable Binders and Coatings) koncentruje się na zrównoważonych spoiwach i powłokach na bazie biologicznej, które mogą być stosowane we wszechstronnych zastosowaniach, takich jak opakowania na bazie włókien, materiały uszczelniające, produkty z drewna, farby, kleje, uszczelniacze i materiały ścierne. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na te nowe bioalternatywy, ponieważ prowadzą one do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i mniejszego zapotrzebowania na surowce kopalne.

Kiilto jako członek grupy zarządzającej projektem

Jesteśmy naprawdę podekscytowani, że możemy wziąć udział w tym dużym projekcie badawczym jako członek grupy sterującej. Oczekujemy ważnych innowacji w zakresie nowych materiałów pochodzenia biologicznego, które zostaną wykorzystane w naszych rozwiązaniach, co zwiększy nasz strategiczny cel, jakim jest ochrona środowiska. Chcemy być liderem w naszej branży. Jedną z głównych korzyści płynących z udziału w tym projekcie jest efektywne tworzenie sieci współpracy, a tym samym nowych typów łańcuchów wartości – mówi Christopher Mills, Manager d/s Innowacji w Kiilto.

Ambitne cele

Ogólnym celem projektu SUSBINCO jest opracowanie zrównoważonych względem środowiska biologicznych spoiw i trwałych powłok, jako trwałych i bezpiecznych alternatyw dla materiałów kopalnych w różnych zastosowaniach produktów. Ambitnym celem projektu jest osiągnięcie 80–100% bio-produktów w opracowywanych produktach.Projekt rozpoczął się we wrześniu 2021 r. i zakończy się w listopadzie 2023 r., a jego łączny budżet wynosi 10,1 mln euro.

Konsorcjum składa się z 11 przedsiębiorstw przemysłowych, z których 6 prowadzi własne równoległe projekty, oraz 7 organizacji badawczych. Kiilto, Brightplus, CH-Bioforce, MetGen i Valmet Technologies uczestniczą w projekcie z rzeczowymi pracami i zarządzaniem. Ponadto istnieją partnerzy przemysłowi z własnymi równoległymi projektami badawczymi: CH-Polymers, Metsä Board, Mirka, Montinutra, Teknos i UPM. Organizacje badawcze konsorcjum to Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT), Natural Resources Institute of Finland (Luke), Tampere University (TAU), University of Eastern Finland (UEF), University of Oulu (UO), VTT Technical Research Centrum Finlandii (VTT) oraz Uniwersytet Åbo Akademi (ÅAU).

Partnerzy konsorcjum oczekują synergii w całym łańcuchu wartości między partnerami przemysłowymi i badawczymi, co zaowocuje nowymi technologiami i wspierającą siecią naukową w celu przyspieszenia badań i rozwoju oraz komercjalizacji w zrównoważonych sektorach opakowań i farb.