Stosowanie niskoalkalicznych podkładów podłogowych Kiilto zapobiega problemom z jakością powietrza w pomieszczeniach

Zwalczanie problemów z jakością powietrza w pomieszczeniach może być trudne i kosztowne, ponieważ źródło problemu często jest trudne do zidentyfikowania. Problemy muszą być usunięte, ale jeszcze ważniejsze jest zapobieganie. Problemy z jakością powietrza w pomieszczeniach można zniwelować, stosując związki niskoalkaliczne.

Pleśń nie jest jedynym z powodów niskiej jakości powietrza w pomieszczeniach, innym także mogące występować lotne związki organiczne (LZO). Istnieją dwa powody, dla których LZO zwykle pojawiają się w debacie publicznej: podłogi z tworzyw sztucznych, używane najczęściej w miejscach publicznych i instalowanie ich na podłożu o zbyt dużej zawartości wilgoci. Sprawa jest w rzeczywistości bardziej skomplikowana, ale istnieją sposoby na zapobieganie problemom.


Podkłady wyrównujące Kiilto do podłóg zapewniają skuteczną ochronę

Beton ma wysokie pH (> 12,5), a co zostało udowodnione, wilgoć alkaliczna powoduje rozkład w kleju i materiale podłogowym. W wyniku tego procesu rozkładu 2-etyloheksanol i butanol oraz inne związki emitowane są do powietrza wewnątrz budynku. Właściwości, które przyczyniają się do poziomu emisji, to skład używanych produktów i agresywność podłoża – innymi słowy, wspólny efekt zasadowości i wilgotności.

Długoterminowe badania kontrolne przeprowadzone przez Kiilto Oy i inne badania przeprowadzone w Finlandii i Szwecji sugerują, że warstwa niskoalkalicznej (pH <11) masy wyrównującej pomiędzy materiałem podłogowym a betonem, działa jako bufor. Stwierdzono, że korzystna jest nawet warstwa ochronna o grubości 2 mm, ale zaleca się stosowanie warstwy o grubości co najmniej 5 mm. Zapewnia to lepszą ochronę przed tzw. wilgocią alkaliczną.


Nowoczesne rozwiązania Kiilto to zdrowe powietrze w pomieszczeniach

Aby warstwa ochronna była skuteczna, przyjmuje się, że krytyczna wilgotność betonu musi wynosić około 90% RH. Poniżej tego limitu wilgoć paruje. Poza ochroną przez warstwę wyrównującą, należy wziąć pod uwagę także funkcjonalność struktury i wiązanie. Na przykład im więcej wilgoci zawiera podłoże, tym dłużej trwa utwardzanie kleju wodorozcieńczalnego. W żadnym wypadku wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 85% wilgotności względnej przy nakładaniu klejonych wykładzin z tworzywa sztucznego.

Karta bezpieczeństwa produktu wskazuje, czy produkt ma niską alkaliczność. Na przykład, niskoalkaliczne związki i wypełniacze podłogowe (pH <11) produkowane przez Kiilto Oy, są samoutwardzalnymi produktami. Ich szybkie utwardzanie oparte jest na systemie wiązania, który zawiera cement glinowy. Gdy instrukcje są przestrzegane, system umożliwia wchłonięcie prawie całej ilości dodanej wody do tworzenia wiązań chemicznych.

Jednak najważniejsze pytanie dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach nie dotyczy struktur, produktów ani reakcji chemicznych, ale jak wpływają one na nasze samopoczucie. W dzisiejszych czasach spędzamy większość czasu w pomieszczeniach, dlatego też zajmowanie się problemami związanymi z jakością powietrza w pomieszczeniach i zapobieganie im w pierwszej kolejności jest istotną częścią naszego dobrego samopoczucia. Aby zapewnić, że przestrzeń, której używamy, jest zdrowa i zrównoważona przez cały okres ich życia, musimy myśleć z wyprzedzeniem, dokładnie i wykorzystywać rozwiązania wysokiej jakości. Na dłuższą metę to także najbardziej opłacalny cel, zarówno pod względem zasobów budowlanych, jak i naszego zdrowia.

Pertti Lindberg
Product Development Manager
Kiilto Oy