Rozpoczęcie nowatorskiego programu szkoleniowego z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym – praktyczne rozwiązania dla firm

W styczniu 2023 r. rozpocznie się program szkoleniowy dla firm w Finlandii dotyczący możliwości projektowania zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym. Program będzie wyjątkowy nawet jak na międzynarodowe standardy. Program Circular Design – droga do gospodarki o obiegu zamkniętym to pierwszy tego typu program, który koncentruje się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym w projektowaniu i praktycznych rozwiązaniach dla biznesu. Uczestniczą w nich firmy różnej wielkości: Stora Enso, UPM, Mirka, Helkama Velox, Kiilto i Genelec.

„Uczestniczy w nich kilka naprawdę pionierskich firm. To początek nowego sposobu myślenia o biznesie i produktach, i miejmy nadzieję, że program pomoże wygenerować nowe pomysły i praktyki w kluczowych sektorach. Program jest częścią wdrażania narodowego programu strategicznego Finlandii dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Taina Nikula, doradca w Ministerstwie Środowiska.

Zainteresowanie sektora budowlanego gospodarką o obiegu zamkniętym

Fiński sektor budowlany był chętny do przyłączenia się do projektu, sektor ten jest częścią porozumienia Zielonego Ładu, a stowarzyszenie branżowe aktywnie promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym. Chętne do składania wniosków były również firmy z branży tekstylnej. Do programu zgłosiło się łącznie 71 firm, z których wybrano 50. Według Saiji Malili i Anne Raudaskoski, które prowadzą wspólny projekt Design Forum Finland i Ethica, głównym kryterium było znalezienie uczestników z autentyczną motywacją, zasobami niezbędnymi do pracy rozwojowej i zainteresowanych odkrywczym programem szkoleniowym, który łączy gospodarka o obiegu zamkniętym i myślenie projektowe. „Nie chcieliśmy wykluczać żadnego sektora ani firmy na podstawie, na przykład, ich wielkości lub obrotów”.

Kiilto będzie reprezentowane przez wszystkie obszary biznesowe B2B, budownictwo, kleje przemysłowe i ognioodporność oraz higienę profesjonalną. „Z punktu widzenia rozwoju produktów i usług uważam myślenie o łańcuchu wartości za niezwykle ważne. Potrzebna jest również umiejętność projektowania produktów w sposób zgodny z modelami gospodarki o obiegu zamkniętym. Znamy nasze produkty i klientów, co jest kapitałem mentalnym, z którego możemy czerpać, aby tworzyć nowy i zrównoważony biznes. Jestem pewien, że program da nam nowy wgląd w tę pracę” — mówi Dyrektor ds. badań, rozwoju i innowacji firmy Kiilto, Oili Kallatsa.

„Kiedy dowiemy się więcej o wartości dodanej gospodarki o obiegu zamkniętym w różnych sektorach, ważne jest również, aby skutecznie o tym informować. W ten sposób można optymalnie wykorzystać dobre praktyki operacyjne”, dodaje.

Dla dobra Środowiska

Jednym z celów gospodarki o obiegu zamkniętym jest poszukiwanie rozwiązań, które poprawiają stan środowiska, zamiast minimalizować negatywne skutki. Projektowanie realizowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza, że produkty i usługi nie są tworzone z myślą o jednym użytkowniku końcowym. Jako alternatywę, nowe rozwiązania są zaprojektowane do działania w szerszych kontekstach i generowania większej wartości poprzez wiele cykli życia i użytkowników. Dla firm oznacza to nowe możliwości biznesowe, a może nawet zmianę całego środowiska działania.

Tomi Takala, Business Area Director of Industrial Adhesives and Fireproofing w Kiilto, jest podekscytowany programem szkoleniowym i postrzega rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym jako kluczowy element w osiąganiu celów środowiskowych.

„Postawiliśmy sobie ambitne cele, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko i być prekursorem w naszym sektorze pod względem zrównoważonego rozwoju. Wymaga to podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym i współpracy w całym łańcuchu wartości. Jesteśmy bardzo podekscytowani przystąpieniem do tego programu szkoleniowego, aby uzyskać nowe pomysły i narzędzia do osiągnięcia naszych celów” — mówi. „Ważne jest, aby przy stole siedziała zróżnicowana grupa firm, ponieważ żadna ze stron nie jest w stanie samodzielnie wdrożyć gospodarki o obiegu zamkniętym. Rezultaty mogą być odczuwalne nie tylko przez uczestniczące firmy, ale przede wszystkim przez naszych klientów i całe społeczeństwo. Gospodarka o obiegu zamkniętym może pomóc nam znaleźć zupełnie nowe sposoby działania w sposób bardziej zrównoważony” — mówi Takala.

Informacje ogólne:

• W październiku poszukiwano firm z różnych sektorów, które chciałyby rozwinąć swój model operacyjny oraz projektowanie produktów i usług w kierunku neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • Projektowanie zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym pomaga firmom rozwijać działalność w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb i zwiększenia konkurencyjności. Nowy program szkoleniowy będzie wspierał firmy w tym oraz w uczynieniu z Finlandii prekursora w kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

• Wnioski zostały sprawdzone na podstawie czterech kryteriów wyboru, o których wnioskodawcy zostali poinformowani z wyprzedzeniem. Wybór opierał się między innymi na tym, czy firma lub jej branża była zaangażowana w proces scenariusza Circular Economy Green Deal oraz czy firma jest w stanie zaangażować do programu uczestników zarówno z kadry kierowniczej wyższego szczebla, jak i innych kluczowych pracowników. Plan zakładał również, aby grupa pilotażowa była kompleksowo reprezentowana przez różne branże i różne aspekty rozwojowe.