Recykling plastiku przemysłowego jako część gospodarki o obiegu zamkniętym i polityki zrównoważonego rozwoju

Dla firmy Juvenesrecykling jest łatwy i potrzebny

Klienci biorący udział w pilotażowym projekcie Kiilto dotyczącym recyklingu plastiku przemysłowego otrzymali pozytywne opinie i postrzegają projekt jako doskonałą okazję do rozwijania współpracy z ekspertami z różnych dziedzin. Nasze nowoczesne społeczeństwo jest zależne od opakowań. Opakowanie chroni produkt, zawiera instrukcje dla użytkownika i umożliwia łańcuch logistyczny od producenta do użytkownika końcowego. Tworzywa sztuczne mają wiele właściwości, które czynią je doskonałymi materiałami opakowaniowymi. Jeśli opakowanie nie zapewnia odpowiedniej ochrony produktów, psucie się lub usuwanie zawartości powoduje większy wpływ na środowisko niż samo opakowanie. Jeśli chodzi o problemy związane z tworzywami sztucznymi, recykling opakowań z tworzyw sztucznych jest niezbędny do znacznego zmniejszenia wpływu na środowisko. Obecnie opakowania z tworzyw sztucznych od firm są w większości spalane, ale bardziej przyjazną dla środowiska opcją jest ich recykling i ponowne wykorzystanie.

Juvenes to fińska firma restauracyjna i hotelarska mająca już 61 lat, należąca do Związku Studentów Uniwersytetu w Tampere. Zrównoważony rozwój i świadome podejście do środowiska są zintegrowane z działalnością Juvenes. Wykształcenie studenckie sprawia, że firma stale staje przed wyzwaniem znalezienia zrównoważonych rozwiązań, na przykład w zakresie recyklingu i składników. „Z Kiilto dzielimy wiele wartości, więc decyzja o rozpoczęciu projektu była łatwa. Świat korporacji nie ma jeszcze wystarczających rozwiązań do recyklingu plastiku. Chcemy być na szczycie rozwoju funkcjonalnych rozwiązań z wyraźną potrzebą przyszłości”, mówi kierownik ds. rozwoju Juvenes, Nina Lyytinen. Firma Juvenes rozpoczęła recykling przemysłowych tworzyw sztucznych w stołówkach studenckich, a projekt spotkał się z entuzjazmem, zwłaszcza wśród studentów inżynierii środowiska. Ludzie byli pozytywnie nastawieni do projektu i łatwo było zaangażować personel. Sprawy, które początkowo uważano za problematyczne, takie jak możliwy brak miejsca i nieporządek, okazały się łatwe do zorganizowania. „Recykling okazał się łatwy i wygodny. Cały proces jest zaskakująco uporządkowany i usprawniony, co jest świetne! Kiilto zapewniło dobre szkolenie dla naszych pracowników i przełożonych przed rozpoczęciem projektu, co z pewnością pomogło. Możemy uczyć się od siebie nawzajem”, uśmiecha się Lyytinen kontynuując: „Klienci również odnoszą korzyści z projektu i wspierają cele właścicieli i użytkowników nieruchomości. To doskonały sposób komunikowania naszych wartości interesariuszom i konkretny krok w kierunku zrównoważonych modeli operacyjnych”.

Recykling bazuje na kooperacji Współpraca między ekspertami z różnych dziedzin promuje świadomość recyklingu tworzyw sztucznych i zastosowań przetworzonych tworzyw sztucznych.Na przykład ślad węglowy opakowań wykonanych z plastiku pochodzącego z recyklingu może być o 50% mniejszy niż w przypadku plastiku pierwotnego.W 2019 r. Kiilto uruchomiło projekt, który pomaga klientom w recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.Pilotaż będzie kontynuowany w latach 2021-2022. „Chcemy promować gospodarkę o obiegu zamkniętym i chronić środowisko.Bardziej sensowne jest utrzymywanie dobrych materiałów w obiegu niż ich spalanie i zwiększanie emisji dwutlenku węgla”, mówi kierownik ds. rozwoju produktu w Kiilto Heidi Kähkönen. Recykling komercyjnych odpadów z tworzyw sztucznych stawia pierwsze kroki, ale jego rozwój będzie szybki w ciągu najbliższych kilku lat.Jednym z czynników jest prawodawstwo UE, które promuje bardziej wydajny recykling.Zgodnie ze strategią UE dotyczącą tworzyw sztucznych do 2025 r. 50% wszystkich tworzyw sztucznych używanych w opakowaniach musi zostać poddanych recyklingowi.