Rachunkowość środowiskowa identyfikuje pułapki w zrównoważonym budownictwie

Zrównoważona środowiskowo budowa nie jest możliwa, dopóki nie zidentyfikujemy wpływu na środowisko w całym cyklu życia budynku. Fińska firma budowlana Puukoti, która chce być pionierem przemysłowego budownictwa drewnianego i ekologicznego budownictwa mieszkaniowego w środowisku miejskim, podjęła to wyzwanie.

Kiilto jest partnerem ambitnego projektu, który analizuje wpływ przepływów materiałów na klimat w całej konstrukcji modułowej. Celem jest spowodowanie aby raportowanie środowiskowe stało się częścią codziennej działalności. Puukoti rozpoczęło swoją działalność w 2000 roku i od tego czasu wybudowało ponad tysiąc domów w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i loftowej. Ambicją firmy jest budowanie dla społeczeństwa, w którym jak najwięcej osób może sobie pozwolić na mieszkanie i to w dobrym stylu.

Jednak osiedla, które są dobre i zdrowe zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska, nie powstają przypadkowo. Budowę poprzedzają obszerne prace, które zazwyczaj składają się z różnego rodzaju obliczeń. Podejmowanie decyzji opartych na wiedzy jest koniecznością, aby osiągnąć cele. Wpływ na środowisko jest ważnym czynnikiem przy wyborze domu. Jakość i zrównoważony rozwój to dwie rzeczy, które często kojarzą się z dobrym mieszkaniem, więc aspekty środowiskowe są już integralną częścią dokonywania wyboru mieszkania.

Do tej pory świadomi ekologicznie konsumenci mogli wybierać dla swoich domów ekologiczne materiały budowlane i wykończeniowe, energooszczędne urządzenia czy zaawansowane rozwiązania energetyczne. Coraz więcej osób zdaje sobie również sprawę, że teraz można budować zgodnie z Nordic Ecolabelled, co oznacza między innymi, że dom jest ceniony z perspektywy cyklu życia. Zarówno branża, jak i użytkownicy końcowi zyskali w ostatnich latach lepsze zrozumienie środowiska, a w przyszłości ślad węglowy budynku będzie prawdopodobnie jednym z decydujących czynników przy wyborze domu. Współpraca między Puukoti i Kiilto przenosi świadomość ekologiczną o krok dalej.

Projekt wykorzystuje rachunkowość środowiskową do analizy emisji podczas procesu budowy, śladu węglowego wybranego rozwiązania oraz wpływu na środowisko wszystkich materiałów podczas budowy. Ponadto badane są możliwości składowania i sekwestracji dwutlenku węgla. „Chcemy dokładnie wiedzieć, ile emisji generuje każdy materiał w trakcie swojego cyklu życia. Aby zobaczyć, które rozwiązania są lepsze z punktu widzenia ochrony środowiska, potrzebujemy bardziej całościowego zrozumienia ogólnych skutków naszych rozwiązań. Rachunkowość środowiskowa umożliwia również priorytetowe traktowanie największych źródeł emisji i poszukiwanie nowych rozwiązań przy jak najefektywniejszej minimalizacji wpływu na środowisko. Będziemy systematycznie monitorować naszą emisję dwutlenku węgla i wyznaczać sobie ambitny cel zmniejszenia naszego śladu węglowego” – mówi Antti Seppinen, dyrektor handlowy w Puukoti.

Ustawa w toku

Od wielu lat firma Kiilto dokłada wszelkich starań, aby stosować rachunkowość środowiskową w swoich produktach i rozwiązaniach. Jest to nowa usługa. Jednak zapotrzebowanie na rachunkowość środowiskową stale rośnie, ponieważ branża budowlana jest reformowana wraz z odpowiednimi przepisami. Ten sam trend można zaobserwować we wszystkich krajach nordyckich, np. Dania w przyszłym roku wprowadzi do swojego prawodawstwa limity emisji CO2 dla budynków. Limity emisji będą zaostrzane przez całą dekadę. Podobny model planowany jest również w Finlandii. Reforma jest kluczem do przetrwania dla firm z branży, a także dla środowiska. W KIILTO jako firmie rodzinnej z ponad stuletnią historią, zdolność do reform jest wpisana w DNA Kiilto, ale w firmie podjęto również kroki w celu przyspieszenia zmian.

Jednym z takich środków jest Kiilto Ventures, która poszukuje nowych możliwości biznesowych. „Jesteśmy szczególnie zainteresowani znalezieniem zrównoważonych rozwiązań, które ulepszają lub zastępują istniejące podejścia i które pomagają nam budować lepszą przyszłość dla wszystkich” — mówi Christopher Mills, szef ds. innowacji w firmie Kiilto. Projekt współpracy z Puukoti opiera się na tej samej ideologii. „Obliczenia pokazują, gdzie generowane są emisje. Są cennym narzędziem wspierającym rozwój produktów i usług. Ponadto zrozumienie możliwości sekwestracji dwutlenku węgla pomaga podejmować decyzje, które realnie zmniejszą ślad węglowy. Eksploracja możliwości konstrukcji drewnianych z tej perspektywy jest niezwykle interesująca” — mówi Viivi Kettula, kierownik ds. ochrony środowiska w firmie Kiilto. „Zasadą Puukoti jest doskonalenie swoich działań zawsze wtedy, gdy istniejąca wiedza znajduje zastosowanie w branży. Nie chcemy czekać na przepisy ani robić absolutnego minimum.

Mamy również nadzieję, że rachunkowość środowiskowa stanie się powszechną praktyką w całej branży budowlanej, ponieważ firmy również robią to dobrowolnie. Nasz cel jest ambitny, ale wynik będzie leżał w najlepszym interesie branży, użytkowników końcowych i środowiska”, podsumowuje Seppinen. Branża budowlana musi się jeszcze wiele nauczyć – dzielenie się informacjami jest ważne Seppinen obiecuje, że wyniki projektu między Puukoti i Kiilto zostaną ujawnione. Seppinen podkreśla znaczenie wymiany informacji między firmami. „Branża budowlana przechodzi transformację i to dobrze. Jej udział w emisjach na całym świecie wynosi około 50 procent, a w Finlandii około jednej trzeciej. Aby osiągnąć drastyczne zmiany i ambitne cele środowiskowe, potrzebna będzie większa wiedza specjalistyczna i zrozumienie ogólnych skutków zastosowanych rozwiązań. Wzywam całą naszą branżę do przyłączenia się do nas w tej pracy. Finlandia jest krajem wymagającym pod względem budownictwa, co czyni ją również doskonałym miejscem do prowadzenia badań na ten temat” – mówi Seppinen. „Współpraca między firmami jest tu kluczowa.” Zarówno Kiilto, jak i Puukoti zdają sobie sprawę, że branża budowlana musi się jeszcze wiele nauczyć.