Promise to the Environment – Obietnica Kiilto dla Środowiska

Świadomość ekologiczna i ogólne zrozumienie odpowiedzialności na świecie rosną, co  stwarza presję na firmy, aby nadążały za zmianami. Jako firma chemiczna, Kiilto podchodzi do ochrony środowiska z perspektywy złożonej przez siebie Obietnicy dla Środowiska. Odkąd wyznaczyliśmy cele było dla nas jasne, że będą one prowadzić do zmian w kierunku coraz lepszej ochrony środowiska naturalnego.

Oto zaktualizowane w 2023 r. cele Obietnicy dla Środowiska:

Energia i klimat:

Wszystkie działania firmy będą neutralne pod względem CO2 do 2028 oraz zmniejszymy emisję w zakresie 3

Poprawiając naszą efektywność energetyczną i materiałową, odgrywamy rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i promowaniu zrównoważonego rozwoju. W produkcji inwestujemy w technologię przyjazną środowisku oraz czyste i energooszczędne procesy produkcyjne. Postawiliśmy sobie za cel stać się firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2028 roku. Aby to zrealizować, musimy po drodze osiągnąć mniejsze cele.

• Do 2028 r. będziemy wykorzystywać wyłącznie energię neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla

• Do 2031 roku zmniejszymy naszą pośrednią emisję gazów cieplarnianych o 21% w stosunku do poziomu z 2021 roku. (Wymóg SBT dla emisji zakresu 3, 10 lat i 21%)

• Do 2028 roku zmniejszymy zużycie energii kupowanej na wyprodukowaną tonę o 10% w stosunku do poziomu z 2021 roku

• Inwestujemy w lokalne inicjatywy kompensacji emisji dwutlenku węgla i ochronę różnorodności biologicznej.

Opakowania i logistyka

Co roku będziemy zmniejszać ilość surowców kopalnych i materiałów pierwotnych do produkcji opakowań

Opracowując produkty, nieustannie poszukujemy surowców i form opakowań, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Zwiększając sprzedaż naszych produktów sklasyfikowanych pod względem środowiskowym i bezpieczeństwa, poprawiamy bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo klientów we własnym środowisku pracy i obiektach klientów.

 • Do 2025 r. 70% naszych materiałów opakowaniowych będzie ponownie używanych, odnawialnych lub poddawanych recyklingowi.

• Do 2028 roku zmniejszymy zużycie energii z paliw kopalnych w naszej logistyce dostaw do klientów o 20% w stosunku do poziomu z 2021 roku

• Będziemy zmniejszać ilość materiału używanego w naszych opakowaniach na tonę produkcji rocznie

• Do 2024 roku przeprowadzimy pilotażowe rozwiązania w zakresie opakowań wielokrotnego użytku również dla mniejszych opakowań (<200 l).

Partnerstwo

Umożliwimy naszym klientom zminimalizowanie ich oddziaływania na środowisko

Oprócz optymalizacji naszej własnej działalności, zapewniamy naszym klientom bardziej przyjazne dla środowiska produkty i usługi, które pomagają im w bardziej zrównoważonych procesach, metodach pracy i produktach końcowych. Rosnące zrozumienie aspektów środowiskowych ma kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia i dlatego szkolenia odgrywają bardzo ważną rolę w naszych zielonych usługach.

• Pomagamy naszym klientom zmniejszyć ich ślad środowiskowy (ślad węglowy, zużycie wody lub materiałów) i zgłaszamy roczne redukcje

• Wszystkie nasze szkolenia i dyskusje z interesariuszami uwzględniają aspekt środowiskowy. Rocznie szkolimy około 25 000 osób

• Wspólnie z naszymi głównymi partnerami będziemy co roku podejmować inicjatywy środowiskowe w celu zachowania różnorodności biologicznej

• Od 2025 r. będziemy dostarczać dane dotyczące śladu węglowego naszych produktów i usług.

Materiały

Co roku zużywamy mniej surowców kopalnych i pierwotnych oraz zmniejszamy ilość odpadów

Promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym i wykorzystujemy surowce pochodzenia biologicznego, aby zmniejszyć zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych, jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy poprzez zmniejszenie ilości odpadów i wykorzystanie naszych ubocznych strumieni produkcyjnych. Badamy również możliwości wykorzystania surowców wtórnych, które są produktem ubocznym innych gałęzi przemysłu.

• Do 2025 roku podwoimy wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu i surowców odnawialnych w naszych fabrykach chemicznych w porównaniu do poziomu z 2018 roku

• Do 2025 roku zmniejszymy o połowę ilość odpadów w stosunku do poziomu z 2018 roku

• Do 2028 roku zmniejszymy ślad węglowy naszego portfela surowcowego o 15% w stosunku do poziomu z 2021 roku

 • Do 2028 roku zmniejszymy zużycie wody w naszych procesach o 20% w stosunku do poziomu z 2021 roku na wyprodukowaną tonę

źródło: artykuł www.kiilto.com