Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców a rygorystyczne kryteria

Wiodąca pozycja Kiilto w zakresie ochrony środowiska znajduje odzwierciedlenie w wymaganiach stawianych dostawcom surowców. Proces pozyskiwania surowców może potrwać kilka miesięcy, a kryteriazarówno dostawców, jak i dotyczące surowców są surowe. Odpowiedzialność środowiskowa znajduje odzwierciedlenie w sposobie działania Kiilto i obejmuje cały łańcuch dostaw. Przy procesie rozwoju produktów nieustannie pracujemy nad znalezieniem bardziej odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, a w ramach tej pracy testowane są nowe i alternatywne surowce. „Nasz Zespół ds. rozwoju produktów ściśle współpracuje zdostawcami i sposobami pozyskiwania surowców. W przypadku nowych produktów nasi eksperci ds. rozwoju produktów określają, jakiego rodzaju surowców szukamy i jakie są dla nich kryteria”, mówi Mira Suominen z działu zakupów Kiilto i kontynuuje: „Odpowiedni surowiec jest albo pozyskiwany od istniejących dostawców, albo odpowiedni dostawca jest wyszukiwany w bazie danych na podstawie numeru CAS surowca. Nasi obecni dostawcy znają dokładne wymagania i kryteria odpowiedzialności Kiilto, a także są w stanie sami zaoferować odpowiednie alternatywy. Na przykład dla produktu Kiilto Natura jest wymagny węgiel w surowcupochodzenia roślinnego, tj. jego BCI (wskaźnik węgla bioodnawialnego) wynosi 100%. Surowiec musi również łatwo ulegać biodegradacji”. Surowce często pochodzą od międzynarodowych dostawców spoza Finlandii. Wysokie cele środowiskowe Kiilto oraz wymagania dotyczące odpowiedzialności wobec partnerów często zaskakiwały nowych dostawców. Kryteria są jeszcze bardziej rygorystyczne w przypadku produktów ze znakiem ekologicznym z łabędziem Nordic Swan. „Potencjalni dostawcy są oceniani za pomocą formularza oceny dostawców Kiilto, który uwzględnia między innymi cele środowiskowe dostawcy i kraj pochodzenia surowców. Celem jest znalezienie odpowiednich surowców jak najbliżej”, także by ograniczać ślad węglowy.

Wprowadzanie nowych surowców

W przypadku wprowadzania nowych produktów i surowców proces rozpoczyna się po znalezieniu odpowiedniego dostawcy. Dostawca jest proszony o próbkę surowca, która jest wysyłana do działu rozwoju produktu Kiilto w celu przetestowania. Wszystkie nowe i alternatywne surowce są dokładnie analizowane i poddawane różnym testom. Na przykład uzyskanie wyników testu trwałości może zająć do trzech miesięcy. Jeśli surowiec przejdzie testy, rozpoczną się negocjacje z dostawcą. W przypadku produktów z oznakowaniem Nordic Swan Ecolabel producent surowca musi również wypełnić wymagane dokumenty. „Czasami nie możemy uzyskać dokumentów Nordic Swan Ecolabel. Powoduje to zawieszenie procesu z dostawcą i nie możemy kontynuować współpracy w zakresie danego surowca. Świadomi tego, zawsze staramy się mieć kilku alternatywnych dostawców”, mówi Suominen. „Powszechnie wiadomo, że kryteria odpowiedzialności są wysokie w krajach skandynawskich i Finlandii, a odpowiedzialność środowiskowa znajduje odzwierciedlenie w sposobie działania firm. Kryteria i cele Kiilto są jeszcze wyższe, co czasami może zaskoczyć dostawców. Zostaliśmy pochwaleni na przykład za naszą obietnicę osiągnięcia neutralności węglowej już w 2028 r., kiedy obietnica na poziomie UE to 2050 r.”