Ochrona bioróżnorodności wyzwaniem dla firm

Debata na temat odpowiedzialności za środowisko stała się w ostatnich latach bardziej zróżnicowana. Jest to mile widziana zmiana, ponieważ odpowiedzialność za środowisko wykracza poza odczyty emisji CO2.             Nowe cele wywierają presję na firmy, aby nadążały za duchem czasu.

Wyznaczenie celów w zakresie różnorodności biologicznej stanowi wyzwanie dla firm i branż, ponieważ mogą one nawet stać w sprzeczności z celami w zakresie emisji. Emisje dwutlenku węgla od dawna są kluczowym miernikiem wpływu na środowisko. Jednak ważne jest, aby móc spojrzeć szerzej, ponieważ emisje nie są  jedyną rzeczą, która wpływa na środowisko”, mówi Viivi Kettula, Kierownik ds. Ochrony Środowiska w Kiilto.

Bioróżnorodność a firmy – najważniejsze  zidentyfikowanie wpływu

Zgodnie z raportem opublikowanym przez WWF Finland i Bain & Company, znaczna liczba fińskich firm jest świadoma, że utrata różnorodności biologicznej jest poważnym zagrożeniem dla społeczeństwa i działalności biznesowej. Raport pokazuje jednak, że firmy nie wiedzą wystarczająco dużo na ten temat i nie robią wystarczająco dużo, aby spowolnić utratę różnorodności biologicznej. Przedsiębiorstwa muszą dokonać konkretnych dostosowań w swojej działalności i muszą działać szybko, aby zatrzymać utratę bioróżnorodności i zyskać przewagę rynkową. Według raportu tylko jedna na trzy firmy umieściła w swojej strategii zrównoważonego rozwoju sekcję dotyczącą utraty różnorodności biologicznej. Kiilto zauważa również, jak trudny jest to temat. „Dużo rozmawialiśmy o różnorodności biologicznej i włączyliśmy ją do naszej Obietnicy dla Środowiska. Jeśli chodzi o wyznaczenie celów w liczbach, okazało się to bardzo trudne. Potrzebujemy więcej danych. Dlatego ostatecznie ustaliliśmy dwa cele. Po zaktualizowaniu Obietnicy Kiilto zamierzamy inwestować zarówno w lokalne projekty kompensacji emisji, jak i w ochronę różnorodności biologicznej oraz współpracować z naszymi partnerami w celu wdrażania corocznych projektów środowiskowych” – mówi Kettula. Kettula podkreśla, że kluczowe jest zrozumienie, że działalność firmy wpływa na bioróżnorodność. Dlatego ważne jest dokładne określenie skutków.

Pilna potrzeba współpracy i działań

„Aby uwzględnić różnorodność biologiczną w Obietnicy Kiilto dla Środowiska, przeprowadziliśmy analizę istotności różnych kategorii różnorodności biologicznej.

Wykorzystaliśmy te same narzędzia, które wykorzystano w badaniu bioróżnorodności, w którym Kiilto również brało udział, przeprowadzonym wiosną ubiegłego roku w branży chemicznej. Analiza wykazała, że kategorie najbardziej istotne dla naszej działalności to emisje gazów cieplarnianych (GHG) i użytkowanie gruntów. Badanie ujawniło jednak trudność pomiaru, ponieważ emisje gazów cieplarnianych były jedyną kategorią, dla której istnieją jasne wskaźniki. Również obszarem, w którym mamy największe szanse na dokonanie zmian, jest nasz łańcuch dostaw” – podsumowuje Kettula. Ponieważ nie ma jeszcze wspólnego podejścia do wielu kwestii środowiskowych i odpowiedzialności, firmy i organizacje muszą wypracować własne sposoby radzenia sobie z tymi sprawami. „Firmy muszą mieć możliwość szybkiego reagowania w oparciu o najlepsze dostępne informacje, a plany muszą być elastyczne w miarę zdobywania większej wiedzy” — mówi Kettula. „Praca środowiskowa jest ściśle związana ze zrozumieniem wpływu łańcucha wartości firmy. Wiele z powiązanych narzędzi jest dopiero rozwijanych i jest jeszcze dużo pracy do wykonania. To spowalnia postęp. Firmy potrzebują siebie nawzajem i wspólnych ekosystemów, aby sprostać wyzwaniom i osiągnąć cele”.

Skomplikowany związek między klimatem a bioróżnorodnością

Kettula podaje przykład tego, jak cele w zakresie emisji i ochroną naturalnych zasobów mogą czasami wydawać się jedną rzeczą, ale w rzeczywistości okazują się inną. „Jeśli użyjemy  materiału takiego jak piasek, zbieranie go z natury zmniejszy różnorodność biologiczną. Z drugiej strony, jeśli używamy materiału pochodzącego z recyklingu w tym samym celu, przetwarzanie go w celu nadawania się do produkcji powoduje więcej emisji niż użycie materiału pierwotnego”. Aby znaleźć najbardziej zrównoważone rozwiązanie, potrzebujemy lepszego zrozumienia całkowitego wpływu. „Chcemy odgrywać aktywną rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z różnorodnością biologiczną w sposób uwzględniający również kwestie klimatyczne”, mówi Kettula.

Ochrona środowiska wymaga ciągłych szkoleń

Zdaniem Kettuli wprowadzenie ustaleń w życie jest kolejną komplikacją. „Różne kraje i funkcje mogą się znacznie różnić pod względem poziomu świadomości i zrozumienia środowiska. Nawet jeśli istnieje proekologiczna kultura korporacyjna, działania podejmowane na dużą skalę mogą czasem wydawać się nieadekwatne do codziennej pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników na niższych poziomach organizacji. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na wpływ działań na różnych poziomach – zaznacza.

„Zrozumienie wpływu na środowisko wymaga ciągłego uczenia się. Lepsze zrozumienie ułatwia również gromadzenie i pomiar danych oraz generuje nowe pomysły”. Więcej na kiilto.com