fot. Kiilto

O projektowaniu, odpadach i obiegu materiałów

Od stycznia 2023, Kiilto uczestniczy w programie ‘Circular Design – a path towards circular economy’ (Circular Design – projektowanie – ścieżka w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego), rozwijającym koncepcje ograniczania odpadów i zanieczyszczenia środowiska. Wybrano do projektu 50 firm z Finlandii, z różnych branż i o różnej wielkości, by stały się pionierami nowej ery zrównoważonego rozwoju, innowacji i konkurencyjności. 

Roczny program szkolenia składał się z dwóch ścieżek: jednej dla decydentów strategicznych, drugiej dla personelu odpowiedzialnego za rozwój produktu/usługi, marketing.

Moduły szkoleniowe różniły się formatem i prezentowały nowe informacje oraz oferowały możliwości nawiązywania kontaktów poprzez wydarzenia, warsztaty, podcasty i seminaria internetowe. „Dzięki różnym interakcjom otrzymaliśmy od innych firm na wzajem praktyczne przykłady wykorzystania w swojej pracy zasad projektowania o obiegu zamkniętym, mówi Viivi Kettula, menedżer ds. ochrony środowiska w Kiilto

 Uczestnikami były firmy z różnych branż i o różnej wielkości, takie jak Stora Enso, UPM Raflatac, Martela, Helkama Velox i Genelec. „W tym samym programie zaprezentowano dużą wiedzę branżową – od tekstyliów i mebli, przez higienę konsumencką, po IT” – mówi Tomi Nissinen, menedżer RDI w Kiilto.

Aż 80 procent wpływu produktu na środowisko jest określane na etapie jego projektowania. Dlatego pilnie potrzebne jest włączenie zasad projektowania o obiegu zamkniętym do nowych strategii i innowacji w zakresie produktów/usług jako częściowe rozwiązanie problemu zmian klimatycznych, nadmiernej konsumpcji surowców i utraty różnorodności biologicznej.

 „Myślenie projektowe o obiegu zamkniętym to coś, co już robimy w Kiilto, na przykład nasza Obietnica dla środowiska i obliczenia oceny cyklu życia, ale ten program zapewnił nam bardziej sformalizowany materiał, który możemy włączyć do naszego zarządzania projektami i innych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju”, mówi Jussi-Matti Kauko, menedżer RDI w Kiilto.

Ramy 9R to proste, ale skuteczne rozwiązanie

Zasadniczo gospodarka o obiegu zamkniętym polega na generowaniu mniejszej ilości odpadów i zanieczyszczeń, wydłużaniu cykli życia produktów i materiałów oraz regenerowaniu przyrody. W trakcie programu szkoleniowego wprowadzono ramy oparte na 9 wspólnych strategiach gospodarki o obiegu zamkniętym, które firmy uznały za przydatne narzędzie do sprawdzania, w jaki sposób można wykorzystywać i ponownie używać materiały przy zachowaniu ich najwyższej wartości, minimalizując jednocześnie ilość odpadów i szkody dla środowiska.

Table.1 The 9R Framework, adapted from Potting at al. (2017)

 

Zastąpienie lub modernizacja produktów i usługi mające na celu lepszą kontrolę przepływów materiałów i recykling odpadów to nowy sposób myślenia, który wyłonił się z programu” – mówi Maija Kulla-Pelonen, menedżer ds. RDI w Kiilto. W porównaniu z liniowym modelem „weź, wyprodukuj i wyrzuć” przejście na bardziej zrównoważony model biznesowy o obiegu zamkniętym może pomóc w przywróceniu równowagi ekologicznej planety, zapewniając jednocześnie konkurencyjność firmy pod względem zgodności z przepisami, relacji z klientami, zróżnicowanych innowacji i długoterminowej odporności.

Długa podróż od pionierskich rozwiązań do powszechnego stosowania

Jednak zamknięcie luki między dzisiejszymi praktykami biznesowymi, a przyszłymi modelami biznesowymi będzie wymagało fundamentalnej zmiany sposobu myślenia, współpracy i inwestycji. „Pokonywanie wyzwań związanych z transformacją cyrkulacyjną sprowadza się do odwagi i ciągłej aktywności. Musimy czuć się komfortowo, chętnie dzieląc się informacjami i eksperymentując ze sobą, abyśmy mogli łączyć łańcuchy wartości w nowy sposób. Pionierzy mogą się ekscytować, ale musimy zaangażować większą grupę, aby rynek stał się zwyczajny i dostępny tak szybko, jak to możliwe” – mówi Tomi Takala, dyrektor obszaru biznesowego ds. przemysłu w Kiilto.

Dalsze informacje: Szkolenie jest inicjatywą Strategicznego Programu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, którego liderem jest Ministerstwo Środowiska. Za jego wdrożenie odpowiadają Design Forum Finland, promotor wykorzystania designu w firmach oraz ekspert ds. gospodarki o obiegu zamkniętym Ethica Oy, we współpracy z VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton i Alice Labs.