Nowe technologie a wykorzystanie energii odpadowej z KIILTO

W wyniku współpracy w zakresie energetycznym Kiilto i firmy ciepłowniczej Lempäälän Lämpö, sieć ciepłownicza w obszarze Sääksjärvi korzysta z neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla ogrzewania miejskiego, w miesiącach letnich. Kiilto także czerpie korzyści, zbliżając się do celów bilansu węglowego.

W wyniku przedsięwziecia energetycznego Kiilto i firmy ciepłowniczej Lempäälän Lämpö, sieć ciepłownicza w obszarze Sääksjärvi korzysta z neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla ogrzewania miejskiego w miesiącach letnich. Kiilto czerpie korzyści, zbliżając się do celów w zakresie bilansu węglowego.

Duża ilość ciepła odpadowego powstaje w procesach przemysłowych w zakładzie Kiilto, który został już wykorzystany do ogrzewania własnych pomieszczeń Kiilto. Jednak w ciepłym sezonie jest więcej ciepła niż potrzeba. Dzięki partnerstwu, które rozpoczęło się we wrześniu 2022 r., ciepło odpadowe jest wykorzystywane w sieci ciepłowniczej Lempäälä.

Ogrzewanie miejskie produkowane z ciepła odpadowego wzrasta w okresie letnim, a do tej pory do sieci ciepłowniczej wyprodukowano 1 100 MWh energii. Spowodowało to spadek zużycia gazu ziemnego o około 1000 MWh w rejonie Sääksjärvi.

„Klientami Sääksjärvi są gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa mieszkaniowe i przemysł. Według obliczeń Finnish Energy jeden dom wolnostojący zużywa około 18 MWh energii rocznie, co oznacza, że korzyści płynące z ekosystemu energetycznego są znaczące. Ludzie nie ogrzewają swoich domów w okresie letnim, ale mogą cieszyć się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla ciepłym prysznicem „- mówi Toni Laakso, dyrektor generalny Lempäälän Lämpö.

Ciepło odpadowe z procesu produkcji

 W zakładzie w Kiilto ciepło odpadowe jest wynikiem nadmiaru energii powstającej w procesach przemysłowych. Na przykład polimeryzacja w procesach produkcji klejów jest reakcją egzotermiczną, która uwalnia energię cieplną. Kleje topliwe są wytwarzane przez ogrzanie mieszaniny do wysokiej temperatury, a następnie chłodzenie wodą na późniejszych etapach.

Kiilto odzyskuje ciepło powstałe w swoich procesach w celu ogrzania swoich pomieszczeń od 2018 roku. Zaowocowało to znacznymi oszczędnościami w ilości energii, którą musieliśmy kupić, zmniejszając tym samym zużycie gazu ziemnego, a tym samym zmniejszając ślad węglowy ich działalności.

„Odkąd zaczęliśmy odzyskiwać ciepło odpadowe, nasze zużycie energii spadło, a emisja CO2 zmniejszyła się o ponad 500 000 kilogramów rocznie”, mówi Petri Heljo, dyrektor ds. Łańcucha dostaw w Kiilto.

Obustronne korzyści

Kiedy planowano ekosystem, odkryto, że szczytowe okresy ciepła odpadowego w zakładzie Kiilto oraz profile zużycia energii mieszkańców i przedsiębiorstw przemysłowych w obszarze Sääksjärvi były zbliżone.

„Kiedy ludzie w Sääksjärvi biorą poranny prysznic, poranna zmiana jest najbardziej ruchliwa w fabryce Kiilto. Wieczorami zapotrzebowanie i produkcja energii również pokrywają się”, mówi Vesa Juhannusvuori, kierownik techniczny w Kiilto.

Chociaż ciepło odpadowe było dostępne dla potrzeb we właściwym czasie, budowa ekosystemu wymagała znacznych inwestycji. Wyzwaniem było sprawienie, by inwestycja była opłacalna dla obu stron. Ale dzięki starannemu planowaniu udało się to zrobić.

„Ekosystem jest dwukierunkowy, co oznacza, że w zimnych porach roku Kiilto kupuje ciepło miejskie produkowane za pomocą bioenergii z Lempäälän Lämpö, aby ogrzewać nasze pomieszczenia, gdy nasze pompy ciepła nie produkują wystarczająco dużo. Dzięki nowemu systemowi zakład w Kiilto był w stanie znacznie zmniejszyć zużycie gazu ziemnego, przybliżając Kiilto do osiągnięcia celów neutralności węglowej”, mówi Heljo.

W ekosystemie, w którym nadwyżka energii jest przekazywana w celu zaspokojenia potrzeb w pobliżu, korzyści obejmują samowystarczalność energetyczną i brak konieczności przesyłania na duże odległości.

Kiilto i Lempäälän Lämpö liderami gospodarności

Przemysł wytwarza dużo ciepła odpadowego, ale wyzwaniem jest opłacalne przesyłanie go tam, gdzie jest potrzebne w określonym czasie. Nowe technologie umożliwiają współpracę energetyczną między przemysłem a przedsiębiorstwami energetycznymi. Pionierska praca Kiilto i Lempäälän Lämpö wzbudziła duże zainteresowanie, a wyciągnięte wnioski będą dalej udoskonalane w przyszłości.

„Obecny ekosystem był dużym pionierskim projektem i dowiedzieliśmy się wiele o technologii i procesach. Rynki energii nie mają nieograniczonych dostaw pierwotnych źródeł energii, dlatego w przyszłości musimy uzyskać lepszy dostęp do mniejszych przepływów energii i skupić się na dzieleniu się energią. Będziemy szukać więcej partnerów, z którymi będziemy mogli wykorzystać zdobyte tutaj doświadczenia”, mówi Laakso.

Grupa Kiilto planuje być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do własnej działalności do 2028 roku.

„Zmierzamy w tym kierunku, zmniejszając zapotrzebowanie na paliwa kopalne i przyjmując neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla formy energii” – mówi Heljo. „Oceniamy te środki we wszystkich naszych obiektach operacyjnych i zawsze bierzemy pod uwagę synergię ze środowiskiem i lokalną społecznością”.

Więcej informacji: Kiilto Biuro w Warszawie