Morze Bałtyckie – wspólne dobro

Kiilto jest partnerem korporacyjnym Fundacji Johna Nurminena od 2021 roku, wspierając działania Fundacji na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego. Działalność Fundacji John Nurminen jest zgodna z naszym myśleniem o odpowiedzialności i Obietnicy Kiilto dla Środowiska. Corocznie w ostatni czwartek sierpnia obchodziliśmy w Kiilto Dzień Morza Bałtyckiego. W tym roku Dzień Morza Bałtyckiego obchodzony jest 31 sierpnia.

Przy okazji Dnia Morza Bałtyckiego  Kiilto prowadzi kampanię w sklepach w całej Finlandii w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2023 r.: za każdym razem, gdy kupowany jest produkt konsumencki Kiilto, Serto, Erisan lub Linna, Kiilto przekazuje 2 eurocenty na rzecz Fundacji Johna Nurminena, z obietnicą minimalnej darowizny w wysokości 24 000 Euro.

Nasze wspólne Morze Bałtyckie jest zanieczyszczone

 Globalna zmiana klimatu i lokalne problemy w krajach zlewni Morza Bałtyckiego, wpływają na różnorodność biologiczną morza i życie 90 milionów ludzi na obszarach zlewni. Pomimo tego, że Bałtyk jest najmłodszym morzem na Ziemi, Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych zbiorników wodnych w Europie. Obecna działalność człowieka związana z rolnictwem, transportem, rybołówstwem i turystyką zagraża wyjątkowemu i delikatnemu ekosystemowi Morza Bałtyckiego.

Eutrofizacja, czyli szkodliwe zakwity roślin i glonów, to największy problem środowiskowy Morza Bałtyckiego. Do 97% Morza Bałtyckiego cierpi z powodu eutrofizacji ze względu na przeszły i obecny nadmiaru składników odżywczych, głównie azotu i fosforu pochodzących z nawozów sztucznych. To blokuje dostęp światła słonecznego do dna morskiego, obniża poziom tlenu w wodzie i zakłóca lokalne siedliska i łańcuchy pokarmowe, powodując powstawanie  „martwych stref” Bałtyku. Problemy stojące przed Morzem Bałtyckim, takie jak eutrofizacja, mają nie tylko katastrofalną skalę, ale także wymagają czasu na zagojenie się. HELCOM szacuje, że ta sama woda pozostaje w Bałtyku nawet do 30 lat ze względu na jego płytką i wąską wymianę między Morzem Północnym. Jeśli nie podejmiemy działań teraz, problemy te pozostaną(…).

Kiilto Polska również pragnie dołożyć swoją cegiełkę w zakresie dbałości o środowisko naturalne. Podobnie jak 2 lata temu i rok temu oraz przy okazji tegorocznego szkolenia w dniu 25 sierpnia br, pracownicy uczestniczyli w sprzątaniu lasu. Promujemy tego typu akcje i zachęcamy wszystkich klientów i firmy współpracujące do organizowania podobnych, a będzie wokoło czyściej, zdrowiej i przyjemniej. Pomimo podobnych działań innych organizacji jest jeszcze dużo do zrobienia…