Jak osiągnąć cele środowiskowe? Pięć pytań i odpowiedzi na temat zielonych opakowań

Cele środowiskowe muszą być konkretne, aby można je było zmierzyć Przy ustalaniu celów środowiskowych wskazane jest, aby autentycznie zakwestionować panujące praktyki i zastanowić się, które środki mają największy wpływ.

Jednym z celów środowiskowych Kiilto jest to, aby do 2025 r. 70 procent opakowań nadawało się do ponownego użytku lub zostało wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów odnawialnych. Według kierownika ds. środowiska Viivi Kettula, cel ten został osiągnięty już na początku 2022 r. w fabryce Kiilto w Lempäälä w Finlandii. Fabryka w Lempäälä produkuje kleje przemysłowe, a także produkty budowlane i środki ogniochronne do drewna i inne.  Kettula opisuje bardziej szczegółowo sposoby i wybory jakich trzeba dokonać do osiągnięcia tego celu.

W jaki sposób Kiilto osiągnęło cel trzy lata wcześniej niż zakładano

„Rozpoczęliśmy ten proces cztery lata temu, zmieniając materiał niektórych wiader z pierwotnego na plastik z recyklingu, a obecnie w naszej ofercie znajdują się również torby wykonane z przetworzonego plastiku. Wdrożyliśmy zmianę produkt po produkcie, w zależności od dostępności materiałów pochodzących z recyklingu. Na szczęście ich podaż stopniowo się poprawiała”.

Czy oprócz dostępności materiałów, były inne wyzwania towarzyszące zielonej transformacji?

„W praktyce plastik z recyklingu ma bardziej szary odcień niż pierwotny plastik, więc wygląd opakowania mógł się nieco zmienić. To oczywiście cecha, a nie wyzwanie. Wierzymy, że zmiana odcienia nie będzie przeszkadzać naszym klientom po tym, jak dowiedzą się, co ją spowodowało. Zainwestowaliśmy w aktywne informowanie naszych klientów o zmianach w opakowaniach, aby ułatwić im zawsze wybór odpowiedniego produktu. Nie poszliśmy na żadne kompromisy w kwestii jakości opakowania.”

 „Co ważne, przy wyborze materiałów opakowaniowych należy wziąć pod uwagę, że istnieją specjalne wymagania dotyczące transportu niektórych produktów. Oznacza to, że materiały pochodzące z recyklingu nie mogą być stosowane we wszystkich przypadkach, a przynajmniej jeszcze nie”.

Jaki pozytywny wpływ na środowisko przyniosła ta zmiana materiałów w praktyce?

„Pomogło nam to zmniejszyć emisje o ponad 468 ton ekwiwalentu CO2 w latach 2018-2021. Kwota ta odpowiada aż 2392 przejazdom z Hanko do Nuorgam (1400 km każdy) zwykłym pojazdem osobowym”.

Czy użycie materialów z recyklingu przynosi inne korzyści dla środowiska?

„Oczywiście. Używanie materiałów pochodzących z recyklingu zamiast surowców pierwotnych jest zawsze dobre dla bioróżnorodności”. „W dzisiejszych czasach, oprócz śladu (ang. footprint) węglowego, powinniśmy zwracać jeszcze większą uwagę na działania przewyższające zerowy ślad węglowy, czyli rozwiązania przynoszące korzyści (ang. handprint) dla środowiska. Przyjazne dla środowiska opakowanie Kiilto pomaga również naszym klientom zmniejszyć ich ślad węglowy”.

Czy ślad węglowy opakowań może być redukowany jeszcze bardziej? 

Nasza podróż do celu trwa nadal. Na przykład obecnie poszukujemy sposobów na zastąpienie metalowych uchwytów w opakowaniu alternatywami wykonanymi z plastiku pochodzącego z recyklingu. Umożliwiłoby nam to wykonanie całego opakowania z tego samego materiału. Ułatwiłoby to recykling”.

Pięć niezbędnych kroków, aby przestawić się na ekologiczne opakowanie:

1. wyznaczenie celu, który jest mierzalny i osiągalny, ale wystarczająco ambitny,

2. stworzenie projektu, aby osiągnąć dany cel, przeanalizowanie produktu po produkcie i opakowania po opakowaniu,

3. zwrócenie uwagi na specjalne wymagania produktów, na przykład dotyczące transportu lub przechowywania, gdyż mogą one wpływać na możliwość wykorzystania w opakowaniu materiału pochodzącego z recyklingu.

 4. należy pamiętać, aby poza emisją ocenić wpływ działań na środowisko z punktu widzenia bioróżnorodności. Warto również zastanowić się nad różnicą między śladami węglowymi  starych i nowych rozwiązań, a co za tym idzie, wynikającym z tego śladem węglowym.

5. znalezienie odpowiednich partnerów, nie wahając się kontaktować z innymi firmami.

 Wiele rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga znalezienia odpowiednich partnerów. Możemy zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość, ucząc się razem.