Interesujące przypadki firm zielonej przemiany

Raija Polvinen, Dyrektor ds. badań, rozwoju i innowacji w Kiilto, została zaproszona do przemawiania na wrześniowym forum WCEF (World Circular Economy Forum) jako przedstawiciel Kiilto wraz z innymi fińskimi firmami, dołączając do globalnej dyskusji na temat możliwości biznesowych i korzyści dla interesariuszy gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspólnie z Neste i Touchpoint Group, R. Polvinen pokaże, jak cyrkularne modele biznesowe mogą być tak samo opłacalne, jak dotychczasowe modele biznesowe liniowe, w uproszczeniu: weź, wyprodukuj i marnuj. Wykorzystując nowe sposoby tworzenia i zachowania wartości, firmy takie jak Kiilto próbują zamknąć obieg surowców i produktów oraz odblokować nowe, efektywne ekologicznie źródła przychodów. Ten wielocyklowy proces redukcji, ponownego użycia i recyklingu nie tylko zminimalizuje ślady środowiskowe, ale także sprawi, że skutki ekologiczne, społeczne i gospodarcze będą jeszcze bardziej widoczne i pozytywne. Mówiąc słowami Polvinen: „Chociaż budowanie nowych procesów cyrkularnych może na początku wykorzystywać zasoby, ostatecznie Green is Lean. (tłum. tu: Zielonejest oszczędne). Procesy o obiegu zamkniętym stają się ekonomiczne, ponieważ są zaprojektowane z myślą o odzysku materiałów i sensownym następnym użyciu, przy minimalnej ilości odpadów”.

Gospodarka o zamkniętym obiegu zapewnia wartość dodaną

Ponieważ odpowiedzialność za środowisko stanowi sedno strategii Kiilto, nasza Obietnica dla Środowiska kieruje działaniami biznesowymi na różnych poziomach organizacyjnych. Pozwala to Kiilto wyczuwać i wykorzystywać pojawiające się możliwości, a następnie przyjmować i wdrażać rozwiązania cyrkularne we wszystkich obszarach i funkcjach. Dla Kiilto myślenie cyrkularne działa jako narzędzie innowacji i odnowy, szczególnie w rozwoju produktów i rekonfiguracji łańcucha wartości. „Przejście na zrównoważony styl życia będzie wymagało nowych materiałów i procesów, ale przemysł chemiczny ma do odegrania fundamentalną rolę w tej transformacji. Gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga zmiany w podejściu do projektowania materiałów. „Design for Disassembly” (tłum. projekt demontowalny) to koncepcja, w której materiały i produkty są projektowane z myślą o utrzymaniu wartości”, mówi Polvinen.

WCEF umożliwia zmianę logiki w grze Webinarium corocznego WCEF, które odbywało się wirtualnie od 13 do 15 września, towarzyszy zaplanowanym 80 wydarzeniom WCEF na resztę roku, aby wywołać intensywniejszą rozmowę i współpracę wśród liderów branży, decydentów i ekspertów ds. gospodarki o obiegu zamkniętym. Opierając się na poprzednich forach i doświadczeniach, WCEF21 i jego wydarzeniach towarzyszących uczestnicy próbują znaleźć wspólnie odpowiedź napytanie: „Jakie kroki transformacyjne możemy podjąć w ciągu najbliższych pięciu lat, aby katalizować zmiany systemowe wymagane do skalowania globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która ma być prosperująca, sprzyjająca włączeniu społecznemu i sprawiedliwa? ” Zachęcamy prelegentów do dzielenia się pomysłami na zmianę gry i sprawdzonymi rozwiązaniami obiegu zamkniętego, które mają na celu przyspieszenie zielonego przejścia do silniejszych, czystszych i lepszych gospodarek przyszłości. Dzięki nowym i innowacyjnym produktom, usługom i modelom biznesowym świat może cieszyć się dochodową, zrównoważoną gospodarką, która walczy ze zmianami klimatu i chroni bioróżnorodność.