Dzień Bałtyku trwa dłużej niż 24 godziny

Fundacja Johna Nurminena co roku obchodzi Dzień Morza Bałtyckiego w ostatni czwartek sierpnia. W 2021 r. wydarzenia i działania związane z Morzem Bałtyckim odbyły się w sześciu krajach i ponad 20 miastach w całej Europie Północnej. Programy obejmowały wystawy i warsztaty, występy kulturalne i sprzątanie plaż.

Celem tej kampanii jest zwrócenie większej uwagi na niektóre problemy ekologiczne związane z jednym z najmłodszych, ale najbardziej zanieczyszczonych akwenów – Morzem Bałtyckim. Morze Bałtyckie, znane ze swojego małego, płytkiego i współzależnego systemu morskiego, jest poważnie zagrożone przez wywołaną przez człowieka eutrofizację (zakwity glonów), mikroplastik i śmieci oraz nadmierne połowy.

Morze Bałtyckie można jeszcze uratować, lecz potrzebne są pilne i konkretne działania. Dlatego Kiilto trwale współpracuje z Fundacją Johna Nurminena, a udział w corocznym Dniu Morza Bałtyckiego ma kluczowe znaczenie dla zachowania morza  dla przyszłych pokoleń.

Kontynuacja współpracy z myślą o przyszłości morza

Kiilto jest jednym z 220 partnerów Fundacji Johna Nurminena zaangażowanym w minimalizowanie zanieczyszczania środowiska Morza Bałtyckiego. Wizja i wartości Kiilto oraz Obietnica Kiilto dla środowiska wspierają namacalną pracę Fundacji Johna Nurminena w przywracaniu równowagi ekologicznej naszego wspólnego Morza, które jest otoczone przez 14 państw z około 85 milionami ludzi.

 Od momentu powstania w 1992 roku Fundacja zrealizowała ponad 30 projektów środowiskowych. Jednym z ich głównych priorytetów jest przeciwdziałanie eutrofizacji, która dotyka 97% obszaru Morza Bałtyckiego. Spływ substancji odżywczych z różnych gałęzi przemysłu prowadzi do nadmiernego wzrostu glonów i roślin oraz obniżenia poziomu tlenu. W przypadku wyjątkowego i delikatnego ekosystemu, jakim jest Morze Bałtyckie, drobne zmiany mają duże skutki – dobre i złe.

Sprzątanie plaż i relaks nad wodą

W tym roku, oprócz naszej corocznej darowizny na rzecz Fundacji Johna Nurminena, organizujemy akcje sprzątania plaż nad morzem i blisko cieków wodnych w Finlandii i w Polsce. Zespół w Helsinkach planuje zaangażować lokalny młodzieżowy klub sportowy poprzez zbieranie śmieci morskich, ich edukację o praktykach przyjaznych dla Morza Bałtyckiego i przekazanie 500 Euro na następny zespół lub koszty podróży. Towarzyszą temu celowi także zabawy i konkursy w mediach społecznościowych.