Biodegradowalny klej topliwy do opakowań Kiilto Biomelt

KIILTO opracowało klej topliwy, który umożliwia produkcję w pełni kompostowalnych opakowań. Biodegradowalny klej może zastąpić zwykłe kleje topliwe wytwarzane na przykład z surowców na bazie oleju, do różnych zastosowań w przemyśle opakowaniowym i w produkcji wyrobów higienicznych. Inne zalety tego biodegradowalnego kleju są takie same jak w przypadku klejów topliwych dostępnych obecnie na rynku. Ale wyróżnia go, jego ekologiczność.

Obecnie zarówno konsumenci, jak i firmy są bardziej świadomi zagrożeń i zaniepokojeni wpływem opakowań i ich zawartości na środowisko. Przyjazne dla środowiska opakowanie zapewnia jednak przewagę konkurencyjną. Recykling opakowań i wybór materiałów przyjaznych dla środowiska – również zmniejszają koszty, ponieważ wpływają bezpośrednio na ilość wytwarzanych odpadów.

100% biodegradowalna alternatywa

Potrzeby klientów przemysłowych są zróżnicowane i często potrzeba czasu na ustalenie najlepszych praktyk. Jednak biodegradowalny klej Kiilto Biomelt jest stosowany jak zwykły klej topliwy, który nie wymaga żadnych zmian w procesie produkcyjnym, jeśli go zastąpi. Typowe zastosowania obejmują opakowania do produktów na wynos, różne aplikacje do laminowania bibułek i tekstyliów oraz pudełek.

Zgodnie z normą ISO-14855, kompostowalny klej umożliwia pełną kompostowalność opakowania. To jest bardzo przydatna cech dla producentów przemysłowych, szczególnie na rynkach, gdzie karton nie podlega jeszcze pełnemu recyklingowi.