Kiilto /

Partnerstwo

‎Zgodnie z naszą Obietnicą dla Środowiska wspieramy różne formy przedsięwzięć społecznych i środowiskowych.‎

Partnerstwo

‎Nasza Obietnica dla Środowiska i wizja‎‎ 2080 kierują naszymi działaniami partnerskimi. Zgodnie z nimi wspieramy różne formy przedsięwzięć społecznych i środowiskowych oraz przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. W ramach tych obszarów współpracujemy na przykład z podmiotami zaangażowanymi w promowanie odpowiedzialności społecznej lub środowiskowej, nowymi projektami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na poziomie młodzieży, a także z różnymi instytucjami edukacyjnymi.‎

‎Odpowiedzialność środowisko‎wa

‎Koncentracja na środowisku poprzez naszą Obietnicę dla Środowiska jest częścią naszej kultury i odzwierciedla sposób, w jaki myślimy i oceniamy wszystkie działania, w tym wybory partnerskie. W związku z tym wspieramy projekty lub podmioty, które przynoszą korzyści środowisku poprzez zrównoważony rozwój, ochronę lub zachowanie środowiska.‎

Odpowiedzialność społeczna 

W obszarze odpowiedzialności społecznej wspieramy stowarzyszenia, organizacje lub inne podmioty lub projekty, które przynoszą korzyści społeczeństwu, kładą nacisk na pracę z młodzieżą, zapewniają lub wspierają zajęcia w czasie wolnym dzieci lub rozwijają się w róznych dziedzinach sztuki lub kultury.

Zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i nowe perspektywy. Dla nas ważne jest, aby dzieci i młodzież miały zróżnicowane możliwości hobby i uprawiania sportu, niezależnie od finansów rodzinnych. Nasze partnerstwa koncentrują się na lokalnych klubach sportowych i rekreacyjnych, które aktywnie angażują młodzież i dzieci. Sponsorujemy również obiecujących młodych sportowców.

Sztuka i kultura. Wspieramy sztukę i kulturę na różne sposoby. Na przykład wspieramy młodych artystów, organizując konkursy plastyczne i kupując ich prace do naszych biur w krajach, w których działamy. Przyznajemy również coroczne stypendium Kiilto Family Art Stipend studentowi naszego wieloletniego partnera, Akademii Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Helsinkach.

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi. Jesteśmy zaangażowani w szereg działań współpracy z różnymi instytucjami edukacyjnymi, uniwersytetami i szkołami wyższymi. Oferujemy stypendia, imprezy otwarte, staże i możliwości ukończenia z nami pracy dyplomowej lub projektu końcowego.

Masz propozycję partnerstwa?

Zazwyczaj angażujemy się w długoterminowe partnerstwa i obecnie nie poszukujemy aktywnie nowych partnerów. Jeśli jednak masz propozycję, możesz ubiegać się o partnerstwo z nami, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszych stron krajowych wymienionych w prawym górnym rogu. Niestety nie możemy odpowiedzieć na każde zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o proponowanej przez Ciebie współpracy. Dziękujemy za zainteresowanie Kiilto!