testing services wood industry kiilto pro services

Przemysł drzewny

Przemysł drzewny i meblarski, przemysł drewna klejonego warstwowo oraz przemysł okienny i drzwi zewnętrznych wymagają różnego rodzaju badań, które możemy zaoferować. Nasze testy kontroli jakości opierają się głównie na normach EN 14080, EN 15497 i EN 16351.

Badanie wytrzymałości klejenia

  • Wytrzymałość na rozciąganie na ścinanie w zakresie temperatur -70…+100°C, do 10 kN 
  • Wytrzymałość na rozciąganie +20…+250°C, do 50 kN 
  • Wytrzymałość na ściskanie w temperaturze +20°C, do 50 kN 
  • 4-punktowy test zginania w temperaturze +20°C, do 50 kN (na przykład do pomiaru wytrzymałości połączenia na mikrowczepy) 

Test IFT Rosenheim

Test jest specjalnie zaprojektowany do kantówek okiennych i drzwiowych, w których stosowane są kleje klasy D4 PVAC. W teście przedmioty są poddawane naprężeniom powstające przez zanurzenie w wodzie, a następnie suszone w komorze klimatycznej. Wszelkie pęknięcia są analizowane są  zgodnie z instrukcją tego testu. 

Próba rozwarstwienia ram drzwiowych i okiennych oraz innych niekonstrukcyjnych połaczeń drewnianych 

Test przeznaczony jest do kantówek klejonych klejami EPI i PVAC (kleje typu II). Jest to test rozwarstwiania, w którym sklejone kawałki drewna testowane pod kątem sił niszczących wywoływanych przez  pod i nadciśnie w zbiorniku ciśnieniowym wypełnionym wodą, a następnie suszony w komorze klimatycznej. Wszelkie pęknięcia w spoinach klejowych są analizowane i raportowane zgodnie z normą. 

Badanie rozwarstwienia belek laminowanych, produktów z drewna klejonego warstwowo i CLT 

Test przeznaczony jest do konstrukcyjnych elementów konstrukcji drewnianych klejonych klejami typu I (takimi jak EPI, PUR lub MUF). Jest to test rozwarstwiania, zgodnie z normami EN 14080 (Drewno klejone warstwowo) lub EN 16351 (CLT), w którym klejony kawałek drewna jest testowany pod ciśnieniem i nadciśnieniem w zbiorniku ciśnieniowym wypełnionym wodą, a następnie suszony w komorze klimatycznej. Po teście wszelkie pęknięcia w spoinach klejowych są analizowane i raportowane klientowi. 

Testy warunków skrajnych dla przemysłu parkietowego 

Cykle kontroli jakości dla przemysłu parkietowego, takie jak gotowanie we wrzącej wodzie i suszenie. 

Testowanie mebli w komorze klimatycznej, na przykład pod kątem uzyskania połaczeń w klasie D3

-20…+100°C, cykle testowe 0–100% wilgotności względnej mebli i drzwi zewnętrznych. Cykle testowe dostosowane do potrzeb klienta. 

Test na odrywanie, test wytrzymałości przyczepności powłoki

T-peel test lub test odrywania przy 90 dla warstwy klejowych na materiale drewnopochodnym.