testing services paper packaging industry kiilto pro services

Przemysł Papierniczy i Opakowaniowy

Przemysł papierniczy i tekturowy, przemysł opakowań spożywczych oraz testy introligatorskie dotyczą przede wszystkim właściwości klejących materiałów włóknistych i klejenia. Mamy wieloletnie doświadczenie we wszystkich tych obszarach. Możemy pomóc klientom w rozwoju produktu, doborze materiałów i kontroli jakości.

Testy przyczepności ogólnej i specyficznej dla materiału

Parametry przyczepności są określane dla każdego klienta i przypadku. Należą do nich ilości kleju, temperatury, metody aplikacji i czasy otwarcia. Możemy również przeprowadzić te testy w różnych temperaturach, takich jak od temperatury zamarzania do ogrzewania do gorących.

Liczba testów i testów równoległych jest zawsze uzgadniana osobno, zgodnie ze specyfikacją klienta. Aby zapewnić dokładne wyniki, wolimy używać materiałów klienta w testach przyczepności.