testing services flame retardants industry kiilto pro services

Środki ogniochronne

Kiilto opracowało przyjazne dla środowiska środki zmniejszające palność do różnych zastosowań. Rodzina produktów Kiilto Fireproof składa się z produktów dla przemysłu drzewnego, papierniczego i włókninowego. Dzięki naszemu bogatemu portfolio produktów wiemy dużo o badaniach, zastosowaniach i testach środków zmniejszających palność w tych obszarach.

Palność od małego płomienia (SFS- EN ISO 11925-1)

Test określa palność produktu od małego płomienia. Badanie określa prędkość palności produktów i postęp ognia w badanym materiale. Test obejmuje również wizualną obserwację wędzenia produktu i tworzenia płonących kropelek spływających z produktu. Metoda jest stosowana jako jedna z części metody badawczej dla klas odporności ogniowej przemysłu budowlanego (B, C, D, E, Bfl, Clf, Dfl, BL, CL, DL, Efl i EL). Klasę odporności ogniowej E można uzyskać dla materiału z samym testem małego płomienia. Test jest idealny do badania palności bardzo cienkich materiałów, takich jak tkaniny, tektura falista i papiery.

Test wypalania parkietu (SFS-EN ISO 9239-1)

Test mierzy palność materiałów podłogowych i wytwarzanie gazów pożarowych. Na jednym końcu materiał podłogowy jest poddawany silnemu promieniowaniu cieplnemu i płomieniowi gazowemu. Badanie określa następujące aspekty frontu płomienia zapalonego obiektu: szybkość ruchu, tworzenie się dymu i minimalną energię cieplną wymaganą do wykonania zapłonu. Metoda jest stosowana do materiałów podłogowych o odporności ogniowej A2fl, Bfl, Cfl i Dfl.