Inne zastosowania przemysłowe, produkty uzupełniające, akcesoria