Przemysł wydawniczy

Cyfryzacja przynosi duże zmiany w branży wydawniczej. Coraz mniejsze nakłady druku stawiają nowe wymagania w zakresie elastyczności procesu.