Uniwersalny wodny klej akrylowy. Odpowiedni do typowych rodzajów podłóg, takich jak jednorodne i niejednorodne dywany, płytki (nieceramiczne) oraz tkaniny.

Cechy produktu

  • dobra przylepność
  • może być używany zarówno na nieporowatych, jak i porowatych podłożach

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Wodny dyspersyjny klej akrylowy do podłóg i płytek winylowych, a także pokryć tekstylnych, odpowiedni do podłoży porowatych i nieporowatych.

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/L

Pokrycie

4–6 m²/L

Przechowywanie

Można przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku w chłodnym miejscu, w temperaturze powyżej 1°C. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Temperatura nakładania

18–25°C

Typ kleju

Kopolimer akrylanu

Wielkości opakowania

3 L, 15 L

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton: maks. 3,5% wag.w lub wilg. względna 85%

Sposób użycia

Podłoże musi być suche, zwarte i gładkie, wolne od pyłu i tłuszczu. Szorstkie i nierówne powierzchnie najlepiej wyrównać przy użyciu odpowiedniej masy wyrównującej Kiilto. Zalecamy wygładzenie podłoża z betonu podkładem wyrównującym niskoalkalicznym, co zmniejszy ryzyko uszkodzeń okrycia podłogi lub kleju na skutek nadmiaru alkalicznej wilgoci. Wygładzić także łączenia desek podłogowych i wykonać wymagane czynności przygotowawcze w razie potrzeby.

W razie potrzeby wymieszać klej przed użyciem i nakładać równomierną warstwę na powierzchnię za pomocą kielni z bardzo drobnymi zębami. Zastosować metodę łączenia na mokro: po naniesieniu kleju docisnąć i rozetrzeć pokrycie bezpośrednio na powierzchni. Jeśli pokrycie jest sztywne lub musi być zagięte, aby dopasować je do konstrukcji, pozostawić klej na 10–20 minut przed dociśnięciem. W wilgotnych miejscach złączyć krawędzie podłóg. Resztki świeżego kleju usunąć przy użyciu wody. Resztki wyschniętego kleju można usunąć za pomocą silnie alkalicznego środka czyszczącego lub ksylenu. Postępować również zgodnie z instrukcjami montażu podłóg dostarczonymi przez producenta.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia