Kiilto Kestopren

Rozpuszczalnikowy klej kontaktowy do klejenia gumy, tworzyw sztucznych, skóry, tkanin, drewna, płyt budowlanych, laminatu, ceramiki, szkła, metalu itp. oraz profili konstrukcyjnych.

Cechy produktu

  • Łatwość nakładania pędzlem
  • Dobra odporność termiczna 
  • Odporność na wilgoć

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Nadaje się do klejenia np. profili konstrukcyjnych z PVC, jak listwy przypodłogowe, noski schodowe, stopnie, krawędzie i okładziny. Do klejenia linoleum, płyt korkowych, a także uszczelek, laminatu, forniru, gumy, skóry i różnych płyt budowlanych. Niezalecany do stosowania przy klejeniu wysoce uplastycznionego PVC i tworzywa poliolefinowego.

Wielkość opakowania Kod EAN
5 l 6411511009057
Czas zachowania właściwości roboczych

60–90 min

Gęstość / ciężar właściwy

0,85 kg/dm³

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

-20°C – 70°C

Pokrycie

2 m²/l (obie powierzchnie)

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Przed użyciem dobrze wymieszać.

Temperatura nakładania

5–25°C

Typ kleju

Klej rozpuszczalnikowy na bazie polichloroprenu

Sposób użycia

Nałożyć klej na obie powierzchnie pędzlem lub gładką pacą. Poczekać 10–45 min, aż wyschnie. Gdy klej wygląda na suchy, ścisnąć ze sobą mocno oba elementy. Kiilto Kestopren zapewnia natychmiastowe wiązanie i nabiera ostatecznej mocy w ciągu kilka dni po nałożeniu. Rozcieńczanie i mycie narzędzi: rozcieńczalnik Kiilto Kontaktiliiman ohenne.


Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków, w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Produkt zawiera lotne i palne rozpuszczalniki. Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.