Kestopur 1 C 50 jest 1-składnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali i materiałów izolacyjnych stosowanych w produkcji płyt warstwowych w przemyśle konstrukcji budowlanych.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Brak wypełniaczy
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia
  • Nadaje się do SIP = Structured insulated panel

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 1 C 50 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym o małej lepkości, utwardzającym się wilgocią. Silnie spieniający się. Nadaje się do klejenia np. metalu, materiałów izolacyjnych i laminatów z włókna szklanego. Należy wykonać wstępne testy przyczepności przed zastosowaniem na dużą skalę. Ze względu na niską lepkość klej Kestopur 1 C 50 jest idealny do automatycznego nanoszenia. Podczas reakcji utwardzania wydziela się niewielka ilość gazu, więc należy upewnić się, czy przynajmniej jedna z klejonych powierzchni przepuszcza gaz. Nie zawiera rozpuszczalników. Klej odpowiada normie emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 1 C 50 220 kg/200 l T2333.200
Gęstość / ciężar właściwy

1,1 kg/dm³

Kolory

Jasnobrązowy

Wytrzymałość na ścinanie

– Stal nierdzewna / stal nierdzewna 6 N/mm²

Lepkość

ok. 4000 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Czas schnięcia otwartego

– maks. 60 min 23°C/wilg. względna 50%
– ok. 50 min z rozpyleniem wody 5–10 g/m²

Zużycie

200-400 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

– min. 3,5 h 23°C/wilg. wzgl. 50%
– ok. 120 min z rozpyleniem wody w ilości 5–10 g/m²

Wielkości opakowania

11 kg

Przechowywanie

Dopuszczalny okres magazynowania w nieotwartym opakowaniu w temp 20°C wynosi 9 miesięcy, a w maks. temp. 30°C 4 miesiące.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć pył, kurz, utleniony nalot, tłuszcz itp. za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 i/lub przez przeszlifowanie. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Nanieś warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Woda rozpylona (5–10 g/m2) na warstwę kleju skraca czas prasowania. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka suchej szmatki i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia