Akvapur SM 1000

Akvapur SM 1000 jest klejem do przyklejania folii do frontów meblowych.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Dobra jakość i równa powierzchnia

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Akvapur SM 1000 jest używany do przyklejania folii PVC na elementy z MDF lub innych pustych płyt drzewnych frezowanych frezem przy zastosowaniu techniki membranowej lub głębokiego tłoczenia.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Akvapur SM 1000 15 kg T2905.015
Typ kleju

PUD

pH

8,5

Lepkość

2000 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Temperatura nakładania

Aby aktywować warstwę kleju, konieczna jest temperatura minimalna +70°C.

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

Wytrzymałość termiczna spoiny klejowej 80–90°C

Zdatność do powlekania

W temperaturze pokojowej wynosi 30-60 min

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 6 miesięcy.

Sposób użycia

Przed użyciem dobrze wymieszać. Powierzchnie klejone powinny być wolne od kurzu, tłuszczu itp. Nałożyć równomierną warstwę kleju na płyty przy użyciu pistoletu hydrodynamicznego wspomaganego powietrzem (Airmix®) lub pistoletem wysokociśnieniowym. Klej pozostawić do wyschnięcia, aż stanie się przejrzysty. Po wysuszeniu powlekana folia jest wstępnie ogrzewana i wpasowywana i/lub wprasowywana w elementy płytowe przy użyciu prasy głębokiego tłoczenia lub membranowej. Odpowiednia aktywacja cieplna zapewni wysoką wytrzymałość termiczną spoiny klejowej (PVC/MDF), w granicach ok. 80–90°C. Podczas klejenia postępować zgodnie z instrukcjami producentów folii i maszyny.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków, w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia