2K Parquet

Dwuskładnikowy, bezwodny, szybkoschnący klej poliuretanowy do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.

Cechy produktu

  • do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych
  • nie zawiera wody
  • długa żywotność
  • szybkoschnący 


Linki

Do pobrania

Zastosowanie

2-składnikowy, szybkoschnący klej poliuretanowy. Klej bezrozpuszczalnikowy. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. ISO 17178 – twardy.

Wielkość opakowania Kod EAN
2K Parquet/exp 5 kg 6411513432051
Czas schnięcia otwartego

Około 50 min (rozprowadzenie na podłożu)

Gęstość / ciężar właściwy

Około 1.7 kg/l

Pokrycie

900 -1500 g/m²
W zależności od typu parkietu i podłoża.
Sprawdź, czy pomiędzy pokryciem a podłożem jest jednolita warstwa kleju.

Proporcja mieszania

5 kg (żywica) + 550 g (utwardzacz)

Przechowywanie

Przechowywanie żywicy I utwardzacza w suchym, chłodnym miejscu nie poniżej +1°C , maks.3 lata.

Szybkość utwardzania

W zależności od panujących warunków nie zaleca się cyklinowania i lakierowania parkietu przed upływem 24–48 h od montażu.

Temperatura nakładania

+15–25°C

Typ kleju

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy do parkietów.

Warunki robocze

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta parkietu, jak również z krajowymi zaleceniami dotyczącymi warunków podczas montażu i użytkowania.

Wilgotność podkładu podłogowego

Zawsze przestrzegaj norm krajowych oraz instrukcji producenta jak również co do instalowania parkietu.

Żywotność

Około 40 min (20 °C, wilg. względna 50%)

Sposób użycia

Podłoże musi być suche, zwarte, gładkie i oczyszczone z pyłów i innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Przed klejeniem usunąć skórkę cementową np. poprzez wyszlifowanie i odkurzenie powierzchni. W razie potrzeby przed klejeniem parkietu podłoże można wypoziomować za pomocą masy wyrównującej. (Poziomowanie nie tworzy właściwego podłoża dla parkietów ponad 22 x 70 x 500 mm) Minimalna grubość podkładu 3 mm. Zwykle nie wymaga gruntowania, ale można użyć PU 1000 ECO.

Typowe podłoża:

- beton, podkłady cementowe (min. 3mm), płyty konstrukcyjne (np. 9 mm fornir lub podobne). Podłoże musi spełniać wymagania krajowe dotyczące instalacji parkietu i zalecenia producenta parkietu.

Wymieszaj dokładnie żywicę z utwardzaczem w zalecanych proporcjach, bezpośrednio przed użyciem. Nanieś klej zębatą szpachlą na powierzchnię jednorazowo na około 5 m kw i przyklej parkiet do świeżego kleju. Upewnić się, że między parkietm a podłożem tworzy się jednolita warstwa kleju oraz że klej nie jest wypychany na zewnątrz przez szczeliny pomiędzy parkietem. Szlifowanie zalecane nie wcześniej niż 24-48 godzin po przyklejeniu. Świeży klej może być usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta jak również norm krajowych co do instalowania parkietu.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia