Oznaczenia i klasyfikacje produktów

Naszym celem jest ciągłe zwiększanie liczby produktów z certyfikatami środowiskowymi i bezpieczeństwa – obecnie takie produkty stanowią 78% całkowitej sprzedaży. Produkty bezpieczne dla użytkownika i środowiska posiadają następujące oznaczenia, na przykład:

M1

Oznaczenie M1 wskazuje, że materiały budowlane spełniają większość wymogów klasyfikacji emisji dla jakości powietrza wewnątrz budynków. Spełnianie wymogów oznaczenia M1 jest zawsze brane pod uwagę podczas opracowywania materiałów budowlanych Kiilto. Ponad 70% produktów budowlanych Kiilto posiada oznaczenie M1, a coraz większa liczba produktów przemysłowych jest w trakcie klasyfikowania.

CE

Na terenie Unii Europejskiej produkty do hydroizolacji posiadają oznaczenie CE po pomyślnym przejściu testów w systemie ETA (Europejska Aprobata Techniczna). Systemy hydroizolacyjne Kerafiber firmy Kiilto były pierwszymi, które otrzymały takie oznakowanie. W 2004 roku kleje cementowe produkowane przez firmę Kiilto były pierwszymi produktami, które uzyskały oznakowanie CE. Praktycznie wszystkie tynki i mieszanki posiadają oznaczenie CE.

LEED

(Lider w energetyce i projektowaniu przestrzennym) to amerykański program certyfikacyjny zorientowany na ekologię, który ma na celu zmniejszenie wpływu prac budowlanych i działania budynku na środowisko. Wszystkie bezrozpuszczalnikowe produkty Kiilto z działu budowlanego spełniają wymagania certyfikatu LEED.

Zgodne do przeznaczeń w kontakcie z żywnością

Środki klejące, które posiadają takie oznakowanie spełniają wymagania rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, fińskiego aktu prawnego 23/2006 dotyczącego żywności i rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

VTT

Oznaczenie VVT zapewnia, że produkt lub system produktowy spełnia fińskie wymagania i standardy dotyczące budownictwa zgodnie z certyfikowanymi instrukcjami.

NSF

Oznakowanie NSF przyznawane jest produktom, których surowce są przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznakowanie nadawane jest przez organizację NSF. Certyfikowane produkty Kiilto znajdują się w Białej Księdze NSF.

Wheel mark

Środki klejące posiadające oznaczenie „Wheel Mark” spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Zalecenia IMO są zawarte w dyrektywie europejskiej dotyczącej wyposażenia statków (MED). Oznakowanie „Wheel Mark” na sprzęcie i wyposażeniu statków oznacza zgodność z dyrektywą.

RMRS

Środki klejące posiadające oznakowanie „Russian Maritime Register of Shipping” spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ustanowione przez Rosyjską Organizację Morską.

Made in Finland – Key Flag

Oznakowanie pochodzenia „Key Flag” wskazuje, że produkt lub usługa jest fińskiego pochodzenia. Firma Kiilto aplikowała o przyznanie oznakowania ze względu na krajową produkcję i otrzymała go w czerwcu 2011 roku jako docenienie fińskiej pracy i zdobytej wiedzy specjalistycznej. Środki klejące, produkty do hydroizolacji, tynki, preparaty wyrównujące i lakiery są produkowane we własnych zakładach Kiilto zlokalizowanych w Lempäälä.

Can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings

The mark indicates that a product has been approved for use in Nordic Swan Ecolabelled buildings. Such products are listed in the Nordic Ecolabel Building Materials Database. In the case of detached houses, apartment buildings and daycare centres, the requirements cover the construction phase, materials and energy consumption. The Nordic Swan Ecolabel’s requirements also apply to the energy efficiency of buildings, good indoor air and the building materials used in a building.