W odpowiedzi na zapytania oferta klejów z atestami do kontaktów z żywnością

Kiilto Oy jest obecnie autoryzowanym dostawcą klejów, które mają wejść w kontakt z żywnością. Proces aplikacyjny do zatwierdzenia przez UE klejów stosowanych w opakowaniach do żywności to projekt pilotażowy wykonany przez pana Tero Järvenpää jako jego praca naukowa w Kiilto Oy. Inicjatywa projektu pochodzi od naszych klientów: potrzebowali kleju z certyfikatem zgodności na przydatność materiału do kontaktu z żywnością.

Projekt pilotażowy zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi WE i nowy model procedur

Przed rozpoczęciem tego pilotażowego projektu Kiilto posiadało już kleje zatwierdzone do pakowania żywności, ale przepisy UE dotyczące materiałów mających kontakt z żywnością zostały określone całkiem niedawno. Ponadto przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów są różne i nie ma pewności co do interpretacji. W swoim opracowaniu Järvenpää systematycznie opracowywał dokumenty aktualnych wymagań i na podstawie tych danych zbudował nowy model procedur dla Kiilto. W związku z tym Sitol 4140 i Sitomelt EVO 30 zostały certyfikowane zgodnie z prawodawstwem UE.

Model procedur opracowany przez Järvenpää zostanie wykorzystany przez firmę Kiilto, gdy tylko firma rozszerzy gamę klejów bezpiecznych dla żywności na inne rodzaje klejów. Firma Kiilto zdecydowała się ubiegać o ten sam certyfikat zgodności dla większości klejów Sitol i Sitomelt oraz niektórych klejów Kestokol, Kestopur i KiiltoFlex.

Certyfikaty wskazują bezpieczeństwo

Certyfikaty zgodności wskazują naszym klientom, że kleje są zgodne z wymogami dotyczącymi materiałów i wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004, rozporządzeniem GMP (WE) nr 2023 / 2006 r. W sprawie dobrych praktyk wytwarzania, ustawy o żywności L 23/2006 oraz rozporządzenia (UE) 10/2011 w sprawie tworzyw sztucznych. Zgodność będzie oznaczona symbolem szkła i widelca w naszych etykietach i broszurach.

Sitol 4140 i Sitomelt EVO 30 są już testowane i zatwierdzone do zastosowań w pakowaniu żywności. Mamy szczegółowe informacje na temat tych dwóch klejów dostępnych dla naszych klientów, a systemy samokontroli i HACCP pomagają w znalezieniu danych dotyczących zgodności.

W związku z projektem Kiilto szkoli swoich pracowników. W instrukcjach produkcyjnych Kiilto wprowadzono szereg zmian, aby zagwarantować absolutne bezpieczeństwo klejów w materiałach wchodzących w bezpośredni lub pośredni kontakt ze środkami spożywczymi.


Czytaj więcej:

Historia klientów: Fabryka chrupek bazuje na klejach Kiilto

Share This Page