W końcu pozbyto się bromowanych środków zmniejszających palność?

Bliski przełom w handlu a fińska wynalazczość

Nowe, "zielone" środki zmniejszające palność, wprowadzone na rynek Åbo Akademii, wzbudziły duże międzynarodowe zainteresowanie. W oparciu o ten wynalazek, Kiilto OY opracowuje produkty opóźniające palność dla materiałów drewnopochodnych.

Mały płomień - test pokazuje różnicę w zachowaniu ognia: jeden z papierów jest chroniony środkiem zmniejszającym palność, a drugi nie. Papier zabezpieczony środkiem zmniejszającym palność zostaje zwęglony, ale nie rozpala się.

Zwłaszcza w Europie istnieje powszechne zainteresowanie nietoksycznymi środkami zmniejszającymi palność, mówi dyrektor ds. Badań & Rozwoju Raija Polvinen z Kiilto Oy.

"Wynalazek grupy badawczej, kierowanej przez profesora Carla-Erika Wilena z Uniwersytetu Åbo Akademi, był szeroko opisywany, a my odpowiadaliśmy na telefon", uśmiecha się Polvinen.

Kiilto prowadzi około dwudziestu projektów klientów, w których testowane są opóźniacze płomienia. Według Polvinena komercjalizacja projektów jest "wysoce prawdopodobna".

Pierwsze gotowe produkty zostaną uruchomione w najbliższej przyszłości.

“Nasze pierwsze skomercjalizowane aplikacje to kombinacje wspólnie opracowanych substancji, które już zostały zarejestrowane", opisuje Polvinen.

Środki zmniejszające palność opracowane przez grupę badawczą Wilena zdobyły nagrodę Innovation Award 2016 przyznawaną przez The Chemical Industry Federation of Finland, a Kiilto wciąż czeka na rejestrację w Reach od Europejskiej Agencji Chemikaliów.

“Po procesie rejestracji uzyskanie produktu na rynku może zająć około roku", ocenia dyrektor BiR-I.

Duże zapotrzebowanie rynkowe

Testy substancji opracowanych przez dział Polymer Technology Åbo Akademi University okazały się bardzo skutecznie hamować płomienie i rozprzestrzenianie ognia(…).

Co ważniejsze, możliwe jest, że w przyszłości te przyjazne dla środowiska substancje zastąpią tradycyjny, toksyczny brom, którego szkodliwe skutki nie są nawet w pełni znane.

Do tej pory nie było skutecznych alternatyw dla bromowanych środków zmniejszających palność. Dlatego w naszym otoczeniu mamy bromowane środki ogniochronne: w meblach, ubraniach, materiałach izolacyjnych i dekoracyjnych.

Tak więc ta nowa innowacja z Turku może zmienić całą chemię środków zmniejszających palność. Na to mają nadzieję członkowie zespołu badawczego Carl-Erik Wilen, Teija Tirri, Melanie Aubert i Weronika Pawalec.

Ich zdaniem, sulfonamidy mogą mieć ogromny potencjał rynkowy w wielu branżach.

"Sulfonamidy można łączyć np. Z tworzywami już na etapie produkcji. Pozwala to na opracowanie odpornej na płomień farby z tworzywa sztucznego lub farby ognioodpornej. Mogą być również stosowane jako powłoka i mogą być impregnowane w materiale ", opisuje profesor Wilén (...).

Tę informację opublikowano w biuletynie "Kemia-magazine" 24 kwietnia 2017 r.

Share This Page