Międzynarodowe szkolenia Kiilto eksportują fińskie doświadczenie

Oprócz Finlandii, Kiilto działa w ośmiu krajach. Wymiana informacji i wiedzy pomiędzy międzynarodowymi jednostkami biznesowymi jest niezbędna do zapewnienia spójnego doświadczenia klienta i działalności biznesowej w ramach Grupy. W tym celu Kiilto założyło Akademię Kiilto, w której pracownicy Kiilto i klienci z różnych krajów szkolą się na temat produktów Kiilto i ich wykorzystania.

Oddział budowlany Kiilto już od kilku lat szkoli pracowników w Akademii Kiilto, ale jednostka przemysłowa Kiilto rozpoczęła szkolenia akademii pod koniec 2016 roku. Pierwsza akademia Kiilto na temat klejów przemysłowych została zorganizowana w języku rosyjskim. Uczestnikami byli lokalni klienci regionalni i menedżerowie sprzedaży z Rosji i Białorusi.

Wraz z seminariami na żywo Kiilto-Akademia wykorzystuje materiały e-szkoleniowe, dzięki czemu uczestnictwo i uczenie się są bardziej elastyczne. "To była pierwsza akademia Kiilto w klejach przemysłowych i biznesie, a doświadczenie okazało było bardzo pozytywne", komentuje Tero Mäkinen, kierownik ds. Obsługi klienta w Kiilto.

Juha Rinne, Menedżer ds. Obsługi klienta również podziela tę opinię: "Uczestnicy byli naprawdę zainteresowani. Było wiele pytań i dyskusji, i wszyscy się od siebie nawzajem uczyliśmy."

Budowanie współpracy i dzielenie się informacjami przez granice

Na szkolenie praktyczne Kiilto-Akademii udało się dostarczyć informacje w przystępnej formie. "Połączenie teorii i praktyki działa dobrze. Teraz lepiej poznaję nasze produkty i mogę dostarczyć swoją wiedzę moim klientom ", mówi Anton Rodionov, kierownik produktu w dziale przemysłowym Kiilto Klei. Jednak zarówno uczestnicy, jak i trenerzy zgadzają się, że spotkania z nimi twarzą w twarz są najlepsze na tych seminariach. W tym samym czasie wzmocniła się współpraca między krajami. "Najlepiej poznać tych ludzi, znaleźć wspólne zainteresowania i tę samą długość fali", podsumowuje Rinne po szkoleniu w akademii."

Z mojego punktu widzenia cenne było dzielenie się doświadczeniami z moimi fińskimi kolegami i omawianie z nimi specyficznych potrzeb rynku rosyjskiego", dodaje Rodionov.

Practical content motivates

Tematy poruszane na szkoleniach branżowych Kiilto to ogólnie temat adhezji, różne rodzaje klejów i techniki rozprowadzania. W tym samym czasie kleje Kiilto są szczegółowo traktowane.

"Uczestnicy byli naprawdę entuzjastycznie nastawieni i mają motywację, aby dowiedzieć się więcej", mówi Mäkinen i kontynuuje: "Szkolenia mają na celu uwzględnienie takich informacji, z których uczestnicy mogą korzystać w swojej codziennej pracy."

Osobami odpowiedzialnymi za organizację szkoleń przemysłowych Kiilto są Kierownicy ds. Obsługi Klienta Tero Mäkinen i Juha Rinne oraz Kierownicy ds. Badań i Rozwoju Tapani Harjunalanen, Petri Heljo, Ilkka Salonen i Soilikki Kotanen, a także Kierownicy ds. Badań i rozwoju Christopher Mills i Heini Siekkinen przekazują swoją wiedzę z zakresu badań i rozwoju. Ważną rolę odgrywa także koordynator eksportu Kiilto Marina Bondarenko, ponieważ jest odpowiedzialna za tłumaczenie materiałów i interpretację wykładów.

Na wiosnę Kiilto planuje zorganizować Kiilto-Akademię dotyczącą klejów również w języku angielskim dla innych międzynarodowych oddziałów Kiilto.

Share This Page