Zaangażowanie Kiilto w ochronę Morza Bałtyckiego

Prawie wszystkie spółki należące Kiilto-Family położone są nad Morzem Bałtyckim. Stan morza i jego ekosystemu ma wpływ daleko wykraczający poza linię brzegową: eutrofizacja Morza Bałtyckiego jest jednym z największych problemów środowiskowych w Europie Północnej.

Obietnica dla Środowiska i wizja Kiilto, rozciągająca się do 2080 r., znajdują odzwierciedlenie w kulturze korporacyjnej Kiilto i potwierdzają, że ochrona środowiska odgrywa rolę we wszystkich jej procesach.Ciągłe doskonalenie operacyjne leży u podstaw wszystkich działań, także przy wyborze partnerów do współpracy.Kiilto angażuje się w wiele aspektów pracy na rzecz Morza Bałtyckiego.Jej najnowszym partnerem jest Fundacja Johna Nurminena, której projekty „Czyste Morze Bałtyckie” obejmują podejmowanie konkretnych działań w celu poprawy stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego poprzez zmniejszenie ładunku substancji biogennych i zagrożeń dla środowiska.

Starannie dobieramy naszych partnerów, doceniając wpływ, wytrwałość i rzeczywiste działania.Zarówno Kiilto, jak i jego pracownicy wielokrotnie doceniali działania mające na celu ochronę Morza Bałtyckiego.Ponieważ prawie wszystkie kraje operacyjne Kiilto są położone nad brzegiem Morza Bałtyckiego, jest to wspólny problem ”- mówi Eeva Solja, dyrektor ds. Marki i komunikacji w Kiilto.

Prace oparte na mierzalnych wynikach

Celem Fundacji Johna Nurminena jest ratowanie Morza Bałtyckiego i jego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.Uruchomiła ona blisko 40 projektów Czystego Morza Bałtyckiego Clean Baltic Sea projects i zakończyła 30 z nich.Pomysł polega na zmniejszeniu ładunku substancji biogennych i zagrożeń dla środowiska. We współpracy z innymi podmiotami oczyszczanie ścieków z St. Petersburga i redukcja emisji z zakładu nawozowego Laukaanjoki wystarczyło, aby obniżyć roczny ładunek eutrofizacji w Zatoce nawet o 75%.

Założona w 1992 roku Fundacja Johna Nurminena jest wielokrotnie nagradzanym wydawcą artykułów o tematyce związanej z Morzem Bałtyckim.Celem jest popularyzowanie historii wyjątkowego Morza Bałtyckiego, aby lepiej zrozumieć, dlaczego należy je chronić. Trwające projekty Czyste Morze Bałtyckie zmniejszą emisje eutroficzne do niego, poprzez zmniejszenie obciążeń punktowych z komunalnych oczyszczalni ścieków i przemysłu oraz poprzez zastosowanie różnych środków ochrony wody w celu zmniejszenia niepunktowych obciążeń pochodzących z rolnictwa.Projekty Fundacji eliminują również istniejące i wewnętrzne obciążenia wpływające na morze.Robią to poprzez selektywne łowienie ryb i koszenie trzciny oraz odkrywanie nowych sposobów ograniczania wewnętrznych obciążeń.

Read more about the John Nurminen Foundation

Ochrona wartościowej natury archipelagu Morza Bałtyckiego

Oprócz wspierania Fundacji Johna Nurminena, Kiilto współpracuje z innymi partnerami w celu ochrony archipelagu morskiego.Jako część Morza Bałtyckiego, archipelag koło Finlandii i Szwecji jest ważnym obszarem rekreacyjnym z cennym, różnorodnym środowiskiem przyrodniczym i licznymi wyspami.Jego naturalne środowisko czyni go wyjątkowym, ale jego ekosystem jest pod silną presją. Kampania Unique Archipelago Sea ma na celu podniesienie rangi i prestiżu Morza Archipelagowego oraz wprowadzenie praktycznych środków i decyzji politycznych w celu jego ratowania. Trwająca 5 lat kampania potrwa do 2023 roku.

Rozważamy również kwestie środowiskowe poza naszymi dziedzinami i staramy się uczestniczyć w projektach, które uważamy za ważne” - mówi Oili Kallatsa, dyrektor ds. Badań, rozwoju i innowacji w firmie Kiilto. To, co wyróżnia Morze Archipelagowe, to jego wielkość, przyroda i historia. Ma ponad 41 000 wysp: więcej wysp i wysepek niż gdziekolwiek indziej na świecie. Morze ma zróżnicowane środowisko naturalne, w którym żyje kilka zagrożonych gatunków zwierząt. „Morze Archipelagu to wyjątkowe i cenne środowisko w Finlandii i na świecie. Kiilto prowadzi operacje zlokalizowane nad Morzem Archipelagu. Dlatego czystość Morza Archipelagowego jest ważna dla Kiilto i jest naturalnym celem wsparcia ”- mówi Oili Kallatsa.Prawie wszystkie spółki należące Kiilto-Family położone są nad Morzem Bałtyckim. Stan morza i jego ekosystemu ma wpływ daleko wykraczający poza linię brzegową: eutrofizacja Morza Bałtyckiego jest jednym z największych problemów środowiskowych w Europie Północnej.

Obietnica dla Środowiska i wizja Kiilto, rozciągająca się do 2080 r., znajdują odzwierciedlenie w kulturze korporacyjnej Kiilto i potwierdzają, że ochrona środowiska odgrywa rolę we wszystkich jej procesach.Ciągłe doskonalenie operacyjne leży u podstaw wszystkich działań, także przy wyborze partnerów do współpracy.Kiilto angażuje się w wiele aspektów pracy na rzecz Morza Bałtyckiego.Jej najnowszym partnerem jest Fundacja Johna Nurminena, której projekty „Czyste Morze Bałtyckie” obejmują podejmowanie konkretnych działań w celu poprawy stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego poprzez zmniejszenie ładunku substancji biogennych i zagrożeń dla środowiska.

Starannie dobieramy naszych partnerów, doceniając wpływ, wytrwałość i rzeczywiste działania.Zarówno Kiilto, jak i jego pracownicy wielokrotnie doceniali działania mające na celu ochronę Morza Bałtyckiego.Ponieważ prawie wszystkie kraje operacyjne Kiilto są położone nad brzegiem Morza Bałtyckiego, jest to wspólny problem ”- mówi Eeva Solja, dyrektor ds. Marki i komunikacji w Kiilto.Share This Page