Raport Odpowiedzialności 2012–2014 w jęz. angielskim

Raport Odpowiedzialności 2012-2014 uruchomiony przez Kiilto i KiiltoClean zeszłej wiosny jest już dostępny w języku angielskim. Raport Odpowiedzialności -raport odpowiedzialności korporacyjnej daje mozliwość przeglądu tego, w jaki sposób odpowiedzialny biznes wpływa na wzmacnianie łącznej jakości przedsiębiorstwa, korzyści dla interesariuszy i budowanie partnerstwa. Zawiera również informacje o celach i rozwoju kluczowych wskaźników i wskaźników wydajności przedsiębiorstwa w latach 2012-2014.

Tematem raportu jest odpowiedzialność z której korzystają interesariusze. W raporcie podchodzi się do odpowiedzialności korporacyjnej z kilku perspektyw: odpowiedzialności za środowisko i bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności pracodawcy i odpowiedzialności finansowej

Odpowiedzialność kieruje naszymi codziennymi działaniami

Istotą odpowiedzialnego biznesu są zrównoważone zasady, które wdrażamy w praktyce. Odpowiedzialność wymaga zaangażowania, planowania i konkretnych działań. Aby rozwijać odpowiedzialność, należy rozwijać cały biznes.

Udzielanie głosu zainteresowanym Stronom

Komunikacja i współpraca są elementami partnerstwa. Kiilto i KiiltoClean chcą słuchać swoich interesariuszy i dążyć do wspólnych celów. Wzajemna komunikacja między firmą a jej interesariuszami jest również podkreślana w najnowszej polityce zarządzania jakością ISO 9001, standardzie ISO 26000 w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz w międzynarodowych wytycznych GRI G4.

Raport Odpowiedzialności poniżej:

Responsible Kiilto

08.12.2019 - Nowa inwestycja w KIILTO - nagodzona przez Ministra Gospodarki Finlandii - recykling ciepła pochodzącego z odpadów 08.12.2019 Katri Kulmuni, minister gospodarki Finlandii, otworzyła w sobotę w Lempäälä, Finlandia nowy system ponownego wykorzystania ciepła odpadowego przez Kiilto. Według ministra tego rodzaju innowacje przemysłowe odegrają kluczową rolę w osiąganiu celów w zakresie efektywności energetycznej. Dla Kiilto, które dąży do bycia liderem ochrony środowiska w swojej branży, inwestycja jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu bilansu węgla do 2028 r.
09.05.2019 - Współpraca w ramach projektu rozwoju rozwiązań higieny szpitalnej na bazie drewna 09.05.2019 Kiilto uczestniczy w dwuletnim programie zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia na lata 2014–2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku.
08.05.2019 - Założeniem Kiilto jest zostanie liderem branży pod względem ochrony środowiska 08.05.2019 Na przestrzeni 100-letniej działalności Kiilto, bezpieczeństwo użytkowników i jakość produktów zawsze były integralną częścią działań. Odpowiedzialność za środowisko i dążenie do ciągłego doskonalenia to wysiłki podejmowane w celu stosowania przyjaznych dla środowiska surowców, do większego zaangażowania w recykling oraz efektywnego wykorzystania energii. Naszym pragnieniem jest, aby być liderem ochrony środowiska w naszej dziedzinie biznesu i w ten sposób kierować nasze działania.
Czytaj więcej
Share This Page