Raport Odpowiedzialności 2012–2014 w jęz. angielskim

Raport Odpowiedzialności 2012-2014 uruchomiony przez Kiilto i KiiltoClean zeszłej wiosny jest już dostępny w języku angielskim. Raport Odpowiedzialności -raport odpowiedzialności korporacyjnej daje mozliwość przeglądu tego, w jaki sposób odpowiedzialny biznes wpływa na wzmacnianie łącznej jakości przedsiębiorstwa, korzyści dla interesariuszy i budowanie partnerstwa. Zawiera również informacje o celach i rozwoju kluczowych wskaźników i wskaźników wydajności przedsiębiorstwa w latach 2012-2014.

Tematem raportu jest odpowiedzialność z której korzystają interesariusze. W raporcie podchodzi się do odpowiedzialności korporacyjnej z kilku perspektyw: odpowiedzialności za środowisko i bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności pracodawcy i odpowiedzialności finansowej

Odpowiedzialność kieruje naszymi codziennymi działaniami

Istotą odpowiedzialnego biznesu są zrównoważone zasady, które wdrażamy w praktyce. Odpowiedzialność wymaga zaangażowania, planowania i konkretnych działań. Aby rozwijać odpowiedzialność, należy rozwijać cały biznes.

Udzielanie głosu zainteresowanym Stronom

Komunikacja i współpraca są elementami partnerstwa. Kiilto i KiiltoClean chcą słuchać swoich interesariuszy i dążyć do wspólnych celów. Wzajemna komunikacja między firmą a jej interesariuszami jest również podkreślana w najnowszej polityce zarządzania jakością ISO 9001, standardzie ISO 26000 w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz w międzynarodowych wytycznych GRI G4.

Raport Odpowiedzialności poniżej:

Responsible Kiilto

Share This Page