Obietnica dla Środowiska pomaga klientom w realizacji celów środowiskowych

Dla wielu klientów Kiilto dbałość o środowisko - recykling, mniejszy ślad węglowy oraz przyjazne dla środowiska materiały, produkty i opakowania - jest istotną częścią biznesu i warunkiem wstępnym prowadzenia działalności.Osiągnięcie celów środowiskowych wymaga partnera o silnych kompetencjach w kwestiach środowiskowych. Nasza Obietnica dla środowiska jest częścią kultury Kiilto, a także sposobem myślenia i rozwijania działalności firmy w kierunku bardziej przyjaznym dla środowiska. To także ułatwiadziałalność naszym klientom i odgrywa równie ważną rolę w naszej Obietnicy dla środowiska. „Wielu naszych klientów jest mocno zaangażowanych w ochronę środowiska i aktywnie poszukuje sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego. Konsumenci domagają się również produktów bardziej przyjaznych dla środowiska. Chcemy im w tym pomóc” – mówi Anssi Asikainen, Dyrektor Zarządzający Kiilto Group.

Kiilto chce być liderem środowiskowym w swojej dziedzinie i wyznaczyło ambitne cele środowiskowe dla swoich działań. Nasza Obietnica dla środowiska znajduje odzwierciedlenie w działalności Kiilto jako ciągły rozwój rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska. Nasze cele środowiskowe są związane z ekologicznymi materiałami, energią, opakowaniami, logistyką i usługami. „Będziemy nie tylko rozmawiać o naszych celach środowiskowych, ale także działać zgodnie z nimi; podejmujemy konkretne kroki, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko i pomogą nam osiągnąć nasz cel, jakim jest neutralność węglowa.

W Finlandii przemysł chemiczny wyznaczył ambitny cel, aby być neutralnym

pod względem emisji CO2 do 2045 roku. Kiilto planuje osiągnąć to już w 2028 r. „ kontynuuje Asikainen.

Mniej odpadów i więcej przyjaznych naturze rozwiązań

Wspólnie ze swoimi klientami Kiilto stara się, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z recyklingiem. Rozpoczęliśmy pilotażowy zamknięty cykl pakowania w branży profesjonalnej higieny i budownictwie.Nieustannie wdrażane są również bardziej ekologiczne materiały opakowaniowe.Bardziej ekologiczne opakowania ułatwiają również recykling u klienta. Na przykład firma Kiilto zmieniła materiał swoich worków z fugami i jastrychami z papierowo-plastikowych na worki wykonane tylko z jednego tworzywa sztucznego pochodzącego głównie z recyklingu.Klient końcowy może tego typu worki znacznie łatwiej poddać recyklingowi. „Staramy się również minimalizować ogólną ilość odpadów i strat naszych klientów, oferując im różne rozwiązania serwisowe i zmniejszając ilość materiału opakowaniowego. W praktyce oznacza to na przykład większe opakowania lub całkowite pominięcie materiału opakowaniowego w dostawach masowych” – opisuje Dyrektor Zarządzający KiiltoClean Group Kari Laakso.

Wraz ze swoimi klientami Kiilto podejmuje kroki w kierunku osiągnięcia wspólnych celów środowiskowych, uważnie słuchając ich potrzeb i ewentualnych sugestii dotyczących rozwoju.Gdy okazało się, że opakowanie wykonane z biodegradowalnego materiału stosowanego w przemyśle spożywczym nie jest całkowicie biodegradowalne bez biodegradowalnego kleju, Kiilto wprowadziło biodegradowalny klej termotopliwy. W ramach usług przyjaznych dla środowiska Kiilto obiecało pomóc swoim klientom w zmniejszeniu ich wpływu na środowisko.Klienci mogą również czerpać korzyści ekonomiczne z rozwiązań przyjaznych dla środowiska. „W najlepszym przypadku nowa, przyjazna dla środowiska koncepcja usług może być również bardziej opłacalna i lepiej służy realizacji zadań. Właśnie takie rozwiązania staramy się znaleźć dla naszych klientów” – podkreśla Laakso.

Aktywna dyskusja i partnerstwo

Według Anssi Asikainen’a nasza Obietnica dla środowiska otrzymała pozytywne opinie i wywołała dyskusję między Kiilto aklientami. „Aktywnie omawiamy kwestie środowiskowei wspólnie zastanawiamy się nad korzyściami środowiskowymi, które klienci mogą osiągnąć dzięki naszym rozwiązaniom”. Kiilto pragnie, aby ideologia ekologiczna była jeszcze bardziej widoczna dla klientów. „Otwarcie i aktywnie dążymy do podnoszenia świadomości tego, co robimy dla środowiska. Chcemy być pionierem w kwestiach ochrony środowiska, a tym samym niezawodnym partnerem w osiąganiu celów środowiskowych” – podsumowuje Kari Laakso.

Share This Page