Kiilto i KiiltoClean otrzymały certifikaty dla najbardziej aktywnych miejsc pracy w Finlandii

KiiltoClean i Kiilto ponownie wzięły udział w wydarzeniu „Najaktywniejsze miejsce pracy” w Finlandii zorganizowanym przez Fiński Komitet Olimpijski i uzyskały doskonałe wyniki. Wyniki obu firm były na najwyższym poziomie w kraju: wynik Kiilto Oy wyniósł 95%, a KiiltoClean Oy 94%.

Ankiety w miejscu pracy w Finlandii są narzędziami oceny i rozwoju aktywności fizycznej oferowanej personelowi. Obejmuje dziewięć różnych obszarów aktywności fizycznej personelu. Certyfikat jest przyznawany organizacjom, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Małe i duże kroki w kierunku rozwoju

Grupa Kiilto Family od 2009 roku przeprowadza badania w Finlandii w miejscu pracy. Była to piąta taka ankieta przeprowadzona w Kiilto, a trzecia w KiiltoClean. Zgodnie z programem dobrego samopoczucia w pracy obie firmy przeprowadzają ankietę co dwa lata i dążą do poprawy wyników za każdym razem. Wynik startowy Kiilto wyniósł w 2009 roku 77%, a wynik KiiltoClean w 2013 roku wyniósł 71%.

Informacje uzyskane w badaniu "Najbardziej aktywne miejsce pracy w Finlandii" zawierają dobre sugestie dotyczące opracowywania różnych aspektów aktywności fizycznej personelu. Grupa Kiilto Family podjęła systematyczne i zdecydowane działania w celu poprawy aktywności fizycznej, którą oferuje swoim pracownikom na podstawie wyników ankiety i informacji zwrotnych. W KiiltoClean wyniki poprawiły się skokowo. W ciągu czterech lat wynik wzrósł z 71% do 94%. W 2016 r. Kiilto Oy zostało wybrane jako najbardziej aktywne miejsce pracy w Finlandii wśród organizacji uczestniczących w badaniu.

Tiina Niemi, asystentka dyrektora generalnego Grupy, koordynuje praktyczną realizację działań co do aktywności fizycznej i uważa stały rozwój za ważny. "Rozwijanie działań promujących dobre samopoczucie w pracy to wysiłek długofalowy. Nie możesz spocząć na laurach - zawsze jest miejsce na dalszy rozwój i zawsze możesz wymyślić nowe pomysły i innowacje, aby zmotywować coraz więcej pracowników do przyłączenia się do działań. Pozostanie aktywnym to sposób na dalszy rozwój . "

Dobre samopoczucie w pracy to sytuacja korzystna dla obu stron.

Grupa nie tylko uzyskała wysoką pozycję wśród firm zewnętrznych pod względem aktywności fizycznej personelu, lecz także pracownicy są zadowoleni z tego typu działań. W przeprowadzanej corocznie ankiecie kadrowej działania promujące dobre samopoczucie w pracy były wielokrotnie uznawane za jedną z rzeczy, które nasza firma robi najlepiej.

"Nasze szeroko zakrojone działania promujące dobre samopoczucie w pracy pojawiają się regularnie w rozmowach z potencjalnymi nowymi pracownikami i naszymi partnerami. Badanie przeprowadzone wśród pracowników wykazało związek między poczuciem dobrego samopoczucia w pracy a jakością obsługi klienta, którą są gotowi zapewnić pracownicy. Dlatego uważamy, że dobre samopoczucie w pracy jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron ", mówi dyrektor HR Kiilto Family Group Antti Uski.

08.12.2019 - Nowa inwestycja w KIILTO - nagodzona przez Ministra Gospodarki Finlandii - recykling ciepła pochodzącego z odpadów 08.12.2019 Katri Kulmuni, minister gospodarki Finlandii, otworzyła w sobotę w Lempäälä, Finlandia nowy system ponownego wykorzystania ciepła odpadowego przez Kiilto. Według ministra tego rodzaju innowacje przemysłowe odegrają kluczową rolę w osiąganiu celów w zakresie efektywności energetycznej. Dla Kiilto, które dąży do bycia liderem ochrony środowiska w swojej branży, inwestycja jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu bilansu węgla do 2028 r.
09.05.2019 - Współpraca w ramach projektu rozwoju rozwiązań higieny szpitalnej na bazie drewna 09.05.2019 Kiilto uczestniczy w dwuletnim programie zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia na lata 2014–2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku.
08.05.2019 - Założeniem Kiilto jest zostanie liderem branży pod względem ochrony środowiska 08.05.2019 Na przestrzeni 100-letniej działalności Kiilto, bezpieczeństwo użytkowników i jakość produktów zawsze były integralną częścią działań. Odpowiedzialność za środowisko i dążenie do ciągłego doskonalenia to wysiłki podejmowane w celu stosowania przyjaznych dla środowiska surowców, do większego zaangażowania w recykling oraz efektywnego wykorzystania energii. Naszym pragnieniem jest, aby być liderem ochrony środowiska w naszej dziedzinie biznesu i w ten sposób kierować nasze działania.
Czytaj więcej
Share This Page