Testy i klienci potwierdzają wysoką klasę klejonek połączonych fińskimi klejami

Oczekiwania projektantów stolarki okiennej są coraz wyższe, więc i wobec producenta klejonki rosną wymagania, które spełnia korzystając z klejów Kiilto.

Fragmenty wywiadu z Gazety Przemysłu Drzewnego 03/2017 wywiad i fot. Red. Janusz Bekas.

Firma GORAN z Białej Niżnej k. Grybowa zatrudnia przy produkcji klejonki i stolarki okiennej ponad 300 pracowników.

Wydzielona produkcja klejonki

W kompleksie odnowionych budynków produkcyjnych prowadzona jest nadal produkcja okien drewnianych pod marką Goran, natomiast w spółce TIMBER-TECH prowadzona jest produkcja klejonki na potrzeby macierzystej fabryki, ale też i zewnętrznych odbiorców.

- Spółka przejęła w 2013 roku pierwszy etap produkcji okien, czyli zakup drewna okrągłego, jego przetarcie w tartaku, wysuszenie surowca oraz produkcję różnorodnej klejonki, w zależności od profilu okien i systemu danego producenta okien – mówi Wiesław Duha, dyrektor techniczny Goran. – Miesięcznie przecieramy 800 – 1 000 kubików drewna sosnowego oraz dębowego, czasem wspierając się zakupem jakiś innych czy specjalnych tarcic, dla realizacji określonych zamówień. Trzeba jednak przyznać, że choć tarcica sosnowa dalej jest wiodącym produktem, to wykonujemy coraz więcej klejonki dębowej lub z wykorzystaniem gatunków egzotycznych, głównie meranti.


Standardowo wykonywana jest klejonka trójwarstwowa, ale bywa, że i pięciowarstwowa (u góry).


Rosną oczekiwania wobec klejonki

Firma posiada rozwiązania, które pomagają uzyskać lepsze parametry statyczne dla profili okiennych. Nie zawsze jednak może je spełnić standardowa klejonka, więc w Timber-Tech wykonywane są specjalne klejonki, chroniące przed wypaczaniem się ramiaków. Oczekiwania projektantów stolarki okiennej są coraz wyższe, więc i wobec producenta klejonki rosną wymagania. Dotychczas, wszystkie oczekiwania udaje się realizować, projektując najpierw klejonkę z wykorzystaniem klejów Kiilto, a później profile o określonej grubości i przekroju. Dostarczane produkty firmy Goran z powodzeniem spełniają wymagania obecnych przepisów, dotyczących choćby przenikalności cieplnej okien.

- Specjalizujemy się w produkcji okien drewnianych i mamy bardzo wymagających klientów – mówi dyrektor techniczny Wiesław Duha. - Nasza produkcja systematycznie rośnie, bo otworzyliśmy w tym roku nową linię produkcyjną, tylko dla okien o tzw. profilu francuskim. Tygodniowo wykonujemy w tej chwili 1 500 okien. Rozwijamy zatem współpracę z Kiilto Polska, bo im więcej wykonujemy okien, tym więcej wytwarzamy kantówki. Na pewno jesteśmy więc dla fińskiego koncernu ważnym klientem, a my z klejów i obsługi tego producenta jesteśmy bardzo zadowoleni.

Zadowoleni z klejów Kiilto

Przed kilkunastu laty podjęto w tym zakresie współpracę z KIILTO–POLSKA, która jest rozwijana, wraz z rozwojem produkcji.

- Mamy oczywiście propozycję zastosowania klejów innych producentów, ale jesteśmy na tyle zadowoleni z jakości klejów, niezawodności dostaw, ale i też warunków cenowych, że pozostajemy wierni fińskiemu producentowi, w którego laboratoriach wykonaliśmy i wciąż wykonujemy różne badania, z zastosowaniem ich klejów do klejonek różnego drewna oraz na realizacje zamówień w różnorodnych warunkach klimatycznych – mówi dyrektor techniczny, technolog drewna z dyplomem WTD poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

– Ten dostawca wykazuje dużą życzliwość w zakresie badań wewnętrznych dostarczonych próbek, natomiast badania w zakładzie certyfikacyjnym Instytutu Technologii Drewna tylko potwierdzają najwyższą jakość połączeń, wykonanych klejami Kiilto.

Timber-Tech wykorzystuje w produkcji dwa produkty fińskiego producenta. Najwięcej kupuje kleju jednoskładnikowego, wodnego, KESTOKOL D4000, który spełnia wymogi norm EN204/D4 - pod względem wodoodporności oraz EN-14257/WATT 91, pod względem odporności termicznej.

Drugi klej to EPI o nazwie KESTOKOL WR 05 z utwardzaczem WR, który stosujemy do klejenia drewna liściastego dębowego. do wymagających warunków. Jego spoina jest niezwykle odporna na działanie zmiennych warunków klimatycznych. Klejonki z zastosowanymi klejami badano w ITD na odporność spoiny klejowej, na oddziaływanie wysokiej temperatury, na użytkowanie produktów w klasach II i III, według CEN2 i CEN3, czy na rozwarstwienie według CEN TS i wszystkie osiągnęły bardzo dobre parametry. Dla nas to ważne, bo wykonujemy dziennie około 20 m³ gotowej klejonki, więc miesięcznie wychodzi około 420 m³, a zatem ryzyko wprowadzenia na rynek klejonki, która by nie gwarantowała odpowiedniej jakości okien, jest zbyt wysokie, żeby stosować kleje tańsze, gorszej jakości czy niedostosowane do określonego typu połączeń, surowca czy zastosowań.


Pomiędzy prasami jest na bieżąco składowana tarcica po procesie strugania, wcześniej sklejona na mikrowczepy.

KIILTO w umówionych terminach dostarcza co miesiąc kilka dobrze zamkniętych kontenerów kleju KESTOKOL D 4000, każdy o ciężarze 1 tony, natomiast klej WR 05, z utwardzaczem jest dostarczany w 8. kg opakowaniach.

Inny klej do klejonki bukowej

Gdy wykonywana jest klejonka dębowa, wykorzystywany jest do połączeń klej Kestokol WR05 + utwardzacz WR 05. Jest to klej na bazie emulsji izocyjanianowej EPI, którego spoina jest odporna na działanie zmiennych warunków klimatycznych. Szczególnie nadaje się zatem do klejenia elementów stale narażonych na działanie zmiennych warunków klimatycznych oraz wykonywanych z drewna liściastego.

- Musimy tylko zadbać o dokładność powierzchni desek, bo duże tolerancje połączeń osłabiają wytrzymałość spoiny i wydłużają czas wiązania – podkreśla rozmówca. - Co jakiś czas firma Kiilto proponuje nam nowe rozwiązania, albo to wynika z potrzeby wprowadzenia przez nas jakiegoś nowego gatunku drewna na klejonkę. Nie mamy swojego laboratorium, żeby móc przebadać próbkę i ustalić jej parametry, więc korzystamy ze wsparcia wyznaczonego nam doradcy oraz laboratorium Kiilto. To bardzo nam pomaga, gdyż realizujemy jako Goran wiele zleceń na rynkach zagranicznych i musimy spełniać normy francuskie czy norweskie. W ubiegłym roku przeszliśmy certyfikację norweskiego instytutu NDVK i w tym roku produkujemy już okna do Norwegii oraz do Francji.

Share This Page