Utwardzacz Kiiltoflex B 615

Zastosowanie

Do użytku z dwuskładnikowymi klejami uszczelniającymi. Wysoka lepkość. Nie zawiera izocyjanianów, PVC lub rozpuszczalników.

Wielkość opakowania
Product Code
Kiiltoflex B 615 -hardener grey 25 kg/20 l T2922.020  
Wielkość opakowania Kiiltoflex B 615 -hardener grey 25 kg/20 l
Product Code T2922.020
 
Kolory

szary

Gęstość / ciężar właściwy

Ok. 1,48 kg/dm³

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 12 miesięcy.

Lepkość

ok. 2 mln mPas (BrookField RVT 20°C)

Proporcja mieszania

Patrz karta danych technicznych kleju.

Wielkości opakowania

Puszka 20 l

Typ kleju

wodny żel

Temperatura nakładania

1–40°C

Instrukcja obsługi

Utwardzacz jest dozowany pompką w poprawnej proporcji mieszania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia